Poslovanje i EU projekti

PROJEKT: OPREMANJE STUDIJA ZA SNIMANJE VIDEO PRILOGA

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka Zagorje International d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetniÅ”tva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1593 za provedbu projekta ā€žOpremanje studija za snimanje video prilogaā€œ.

Projekt ulaganja odnosi se na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Provedbom predmetnog projekta investitor ima za cilj povećati kapacitet te time povećati konkurentnost uz povećanje prihoda od prodaje i otvaranje novih radnih mjesta.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi od 01.11.2017. do 01.05.2019. godine.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost i produktivnost druÅ”tva Zagorje International d.o.o. u segmentu snimanja i emitiranja video priloga kroz ulaganje u tehnoloÅ”ke i ljudske resurse Å”to će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje.

SVRHA PROJEKTA

Specifični cilj projekta je povećanje kapaciteta (opremanje studija za snimanje video priloga) kako bismo mogli snimati video priloge za postojeće klijente s kojima imam sklopljenje godiÅ”nje ugovore. Video prilozi snimat će se, montirati i emitirati komercijalno. Svim zainteresiranim postojećim i potencijalnim klijentima omogućiti ćemo kreiranje marketinÅ”ke kampanje, kako bismo pokrili cijeli segment digitalnog oglaÅ”avanja, pokrivajući internet platformu i televizijsku promociju. Cilj projekta jest i Å”irenje na televizijske postaje.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Očuvanje broja postojećih radnih mjesta
  • Povećanje broja zaposlenih ā€“ Otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta iznosi : 330.303,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troŔkovi iznose: 287.220,00 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 244.137,00 HRK

Za viŔe informacija o projektu možete kontaktirati na:
[email protected]

Za viŔe informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite
www.strukturnifondovi.hr

Za viŔe informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Pročitajte viŔe s naŔeg weba

Prijavite se na naÅ” newsletter