AGLOMERACIJA ZABOK – ZLATAR: Zagorski vodovod potpisao ugovor s austrijskim izvođačem radova za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i Zlatar

PROJEKT “TEŽAK“ GOTOVO 158 MIL. KUNA: Izgradit će se dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a stanovnicima omogućiti besplatno priključenje na sustav javne odvodnje

Objavljeno: 13.01.2021. JJ

U utorak je održano svečano potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova za projekt “Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“,  u okviru EU projekta “Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“.

Ugovor je sklopljen između korisnika projekta Zagorskog vodovoda d.o.o. kao naručitelja i austrijskog izvođača STRABAG, a temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti i izvršne odluke o odabiru. Ukupna ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 157.993.937,90 kuna bez PDV-a. Ovaj Ugovor je posljednji u nizu od pet ugovora o građenju čija je realizacija ključan preduvjet za uspješnu provedbu EU projekta, a sklopljen je uz primjenu FIDIC uvjeta ugovaranja – FIDIC Žuta knjiga, prema kojem su izvođači u okviru gradnje dužni projektirati, graditi i pustiti u rad građevinu/pogon, uz provođenje pokusnog rada u kojem dokazuju traženu funkcionalnost kroz definirane tehnološke parametre kvalitete pročišćene otpadne vode. Rok dovršetka radova je 37 mjeseci.

Gradovi i općine

Potpisivanje Ugovora održano je u objektu Vodospreme Zabok, sukladno nužnim epidemiološkim mjerama. Osim predstavnika STRABAG-a i Zagorskog vodovoda, prisustvovali su predstavnici Hrvatskih voda Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora i Tomislav Suton, v.d. direktora Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, zatim gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek, gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak, gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan – Pentek  i  načelnik Zlatar Bistrice Žarko Miholić, te predstavnici Inženjera Institut IGH d.d. i izvršitelja usluga promidžbe i vidljivosti Projekt jednako razvoj d.o.o. 

Predviđena je izgradnja dvaju uređaja (postrojenja) za pročišćavanje otpadnih voda: u Aglomeraciji Zabok predviđena je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  Oroslavje za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja te izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a, a u Aglomeraciji Zlatar izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj pročišćavanja Izgradnja UPOV-a Oroslavje predviđena je na području katastarske općine Stubička Slatina, a izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica predviđena je na području katastarske općine Lovrečan.

Svrha ovog projekta je u znatnoj mjeri poboljšati postojeće stanje infrastrukture i građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u dva sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar), u skladu s glavnim ekološkim i socijalnim prioritetima, zajedno s postizanjem standarda kvalitete vode koje propisuje EU i s njima povezanih rokova. Izgradnjom dvaju UPOV-a, osigurat će se usklađenost s Planom provedbe vodno – komunalnih direktiva  i Direktivom o pročišćavanju otpadnih voda.

U tijeku provedbe EU projekta, stanovnicima na području obuhvaćenom projektom omogućava se besplatno priključenje na sustav javne odvodnje. 

Projekt uključuje gradove Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčinu, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Zlatar Bistricu, Konjščinu i Lobor.

Propisano Zakonom

Bitno je istaknuti i da je Zakonom o vodnim uslugama propisano da je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovorom o sufinanciranju projekta, definirana je ukupna procijenjena vrijednost projekta u iznosu od 598.099.185,26 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi procijenjeni su u iznosu od 478.479.348,21 kunu, od čega bespovratna EU sredstva koja su dodijeljena Zagorskom vodovodu d.o.o. kao korisniku iznose 321.355.962,44 kuna, što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Projekt se sufinancira sredstvima iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Europskog fonda za regionalni razvoj. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2023. godine.

Najnovije po kategorijama

BELJAK: Vjerujem da će ovime biti olakšan rad učiteljima, a da će djeci nastava biti još zanimljivija te da će s lakoćom usvajati znanje i tako steći bolje temelje za nastavak obrazovanja

SADA SVE UČIONICE IMAJU SUVREMENU OPREMU: OŠ Vladimira Bosnara u Stubičkim Toplicama opremljena je s tri nove 'pametne ploče'

BELJAK: Vjerujem da će ovime biti olakšan rad učiteljima, a da će djeci nastava biti još zanimljivija te da će s lakoćom usvajati znanje i tako steći bolje temelje za nastavak obrazovanja

Objavljeno: 19.01.2021. alenbrodar

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter