Gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić

“U zadnje tri godine povukli smo više od 16 milijuna kuna EU sredstava, a posebno nas veseli rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića”

Objavljeno: 07.06.2020. jelenajazbec

Velika proslava Dana grada Donja Stubica na blagdan Presvetog Trojstva ove će godine, zbog specifične epidemiološke situacije, ali i činjenice da je taj grad 22. ožujka pogodio razoran potres, izostati, no s gradonačelnikom Nikolom Gospočićem tim spo povodom razgovarali o projektima koji su obilježili prošlu godinu i planovima za buduće razdoblje.

Navedite najznačajnije projekte na području grada u proteklih godinu dana?

Naš najveći projekt u ovom razdoblju je u potpunosti završen, a to je rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića “Bubamara” Donja Stubica. Ukupna cijena radova na kraju je bila 6.574.425,90 kuna, a vrijednost cijelog projekta je oko sedam milijuna kuna. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u iznosu do 4.922.810,50 kuna. Završeni su radovi na petoj fazi uređenja Doma kulture u Donjoj Stubici. Izrađena je nova termo fasada i uređen plato i stepenište na ulazu u dom. Ukupna vrijednost radova iznosila je 624.000 kuna, od čega je Ministarstvo kulture osiguralo 400.000 kuna. Projektom “Newlight” zamijenjene su sve postojeće lampe javne rasvjete novim LED lampama. Zamijenjeno je ukupno više od 1200 lampi na području grada. Ukupno je u sustav javne rasvjete ove godine uloženo preko 2,7 milijuna kuna. U tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta u Matenačkoj ulici. Očekujem da će negdje do srpnja radovi biti završeni, a s jeseni da će dvorište i profunkcionirati. Ukupna vrijednost projekta penje se do 3.484.351,16 kuna, od čega će 2.679.848,17 kuna biti financirano iz EU fondova, a ostatak će se pokriti iz gradske blagajne. Asfaltirane su i neke dionice nerazvrstanih cesta na području grada, a vrijednost radova iznosila je 950.806,40 kuna.

Koliko ste sredstava iz EU fondova povukli? Jeste li zadovoljni količinom sredstava koja je došla na područje vašeg grada?

Izrazito smo zadovoljni europskim natječajima, gdje smo u zadnje tri godine uspjeli u gradski proračun povući više od 16 milijuna kuna EU sredstava.

Postoje li projekti koje ste morali obustaviti zbog epidemije koronavirusa? Radi li se trenutno nešto na području vašeg grada?

Svi projekti koji su planirani u proračunu za ovu godinu idu dalje, nismo za sada stopirali ni jedan projekt, a ovisno o stvarnom punjenju proračuna, isti će se provoditi kroz godinu. Ukoliko dođe do još veće krize ili ponovnog zatvaranja zbog Covid-a 19, naravno da će se morati i zaustaviti određeni projekti.

Koliko je epidemija koronavirusa okrznula vaš proračun? Može li se već sada govoriti o procjenama iznosa tih nepredviđenih troškova?

Proračun je okrznut značajno u zadnja dva mjeseca, za oko 400.000 kuna su manja sredstva u proračunu u odnosu na 2019., što je smanjenje od skoro 40 posto. Na našu sreću, mi smo u 2020. krenuli s 2.030.000 kuna viška, koji nam za sad omogućuje  normalno funkcioniranje.

U jeku trenutne krize, usudite li se planirati buduće projekte i aktivnosti? Što biste željeli ostvariti, odnosno, koji projekti će morati/moći ići dalje?

Planiranje u ovakvoj situaciji je gotovo nemoguće, a dalje će ići oni projekti koji su sufinancirani EU sredstvima jer ne želimo ostati bez tog novca, nakon što smo se istinski potrudili da do njih dođemo.

Koju biste poruku uputili svojim građanima povodom Dana grada i jeste li pripremili kakav program proslave?

Ono po čemu se ova godina još razlikuje od svih dosadašnjih, jest da Grad neće organizirati proslavu Dana grada, već ćemo sva sredstva namijenjena za to, kao i sredstva namijenjena za različite svečanosti tijekom godine, prenamijeniti za troškove vezane za Covid-19 i za troškove vezane za problematiku potresa. Želio bih zahvaliti na podršci svom zamjeniku, gradskim vijećnicima na čelu s predsjednikom vijeća, svim djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela i komunalnog pogona te svim predsjednicima i članovima mjesnih odbora s područja grada. Svim Stubičankama i Stubičancima, građankama i građanima grada Donja Stubica želim čestitati Dan grada i Dan župe Presvetog Trojstva.

Hoćete li dodjeljivati gradska priznanja?

Hoćemo. Plaketa će posthunmo biti dodijeljena Stanislavu Glivaru, Diploma Ivanu Landripetu i Franji Hučiću, a zahvalnice Hrvoju Dolencu, Danijelu Kurenu, Robertu Vidasu, Mariji Futak, Jerku Peštaju te tvrtkama Salvus i Idea Forma.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter