Tko će dobiti potpore za očuvanje radnih mjesta?

Provjerite je li vaša djelatnost na popisu za lipanj!

Objavljeno: 01.06.2020. JJ

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta i za mjesec lipanj. Cilj je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ciljane skupine poslodavaca su poslodavci iz sektora:

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te ostale osobne uslužne djelatnosti

Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Prihvatljivi poslodavci
Prihvatljivi poslodavci su trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Ciljane skupine radnika su radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca, odnosno, svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Visina potpore
Svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere. Visina potpore je četiri tisuće kuna za lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno, srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Kriteriji za dodjelu potpore
Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020., bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora. U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za travanj 2020., ne mogu koristiti mjeru. Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode, također ne mogu koristiti potporu, kao ni iznajmljivači privatnog smještaja niti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze. Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Više informacija doznajte na internetskoj stranici.

Također, od Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Krapina doznajemo da su od 29. svibnja na snazi Izmjene i dopune kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom.

Za poslodavce koji zapošljavaju 50 i više radnika, a nisu korisnici potpora, odnosno, po prvi će puta podnijeti zahtjev, kao i poslodavci koji su već postojeći korisnici potpore, prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 20 posto u svibnju 2020., u odnosu na veljaču 2020., temeljem predaje PDV obrasca za svibnja i veljaču Poreznoj upravi, što se odnosi na već postojeće korisnike potpore, ali i one koji će to tek postati.

Poslodavaca koji je za svibanj 2020. tražio potporu za 50 i više radnika, bit će u obvezi vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojeg poreznog razdoblja
  2. ako vlastite dionice, odnosno, vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća
  3. dodijeli pravo osobama iz točke točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka
  5. stekne vlastite dionice, odnosno, vlastite poslovne udjele

Sve dodatne informacije možete naći na internetskoj stranici HZZ-a.

Podsjećamo i da je Krapinsko – zagorska županija omogućila besplatne usluge Poduzetničkog centra KZŽ za gospodarstvenike. Navedene usluge odnose se na sve savjetodavne usluge, a u vidu pripreme zahtjeva te sve ostale potrebne dokumentacije svim poduzetnicima s područja KZŽ na sve interventne mjere pomoći gospodarstvu usvojene na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini (uključujući i mjere komercijalnih banaka).

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter