Sve na jednom mjestu

Donosimo pregled mjera Vlade RH za spas gospodarstva

Objavljeno: 27.03.2020. zagorjeinternational

S obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 virusa te njezin utjecaj na gospodarstvo, Vlada RH donijela je niz mjera pomoći gospodarstvu.

Isto tako, Krapinsko – zagorska županija donijela je odluku da je jedna od mjera pomoći gospodarskom sektoru osiguranje besplatnih usluga županijske tvrtke Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije d.o.o. kao poduzetničke potporne institucije. 

Navedene usluge odnose se na sve savjetodavne usluge, a u vidu pripreme zahtjeva te sve ostale potrebne dokumentacije svim poduzetnicima s područja KZŽ na sve interventne mjere pomoći gospodarstvu usvojene na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini (uključujući i mjere komercijalnih banaka).

Navedeno se odnosi na sve sektore u gospodarstvu, a djelatnici s niže navedenim kontaktima vam stoje na raspolaganju:

Martina Jantol Županić 091/329-2536 [email protected]   

Marina Jurinjak 091/329-3348 [email protected] 

Barbara Mirt 091/604-3124 [email protected]

Silvija Konjić 099/589-5329 [email protected]

Dražen Kralj 091/280-0811 [email protected]

Denis Ranogajec 099/255-1806 [email protected] 

Jurica Šalamon 099/269-3130 [email protected]

U nastavku donosimo pregled najznačajnijih mjera pomoći gospodarstvu, koje je pripremila Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina, a koja isto tako obavještava sve zagorske poduzetnike da im za sva dodatna pitanja stoje na raspolaganju.

 1. POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

U svrhu očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je epidemijom koronavirusa narušena gospodarska aktivnost, Vlada je donijela odluku o potporama po zaposlenom u periodu od početka ožujka u trajanju najviše tri mjeseca.

Visina potpore iznosit će 3250 kuna mjesečno po radniku za puno radno vrijeme i 1625 kuna po radniku za nepuno radno vrijeme, odnosno razmjerni dio iznosa od 3250 kuna ili 1625 kuna mjesečno po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite, a plaćat će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.                                                                     
Ciljane skupine poslodavaca obuhvaćaju poslodavce iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića; prijevoza i skladištenja; prerađivačke industrije (tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj); poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave); te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Navedene potpore ne odnose se na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Poslodavci iz prihvatljivih sektora će opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta.
Neki od prihvatljivih razloga koje treba opisati su:

 • pad prometa;
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara;
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta, a za dodjelu potpore potrebno dokazati samo jedan od navedenih razloga.

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati na radna mjesta u razdoblju korištenja ove mjere. Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru. Poslodavcima  koji su imali pad  broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka može se odobriti potpora.
 
Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore i ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, od 20 posto za mala poduzeća, od 15 posto za srednja poduzeća i od 10 posto za velika poduzeća.

U svrhu ostvarivanja prava na potpore, poslodavci podnose zahtjev uz odgovarajuću dokumentaciju, koja je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zahtjev je dostupan i ovdje.

Zahtjev se predaje online, elektroničkom poštom ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

OSOBE S INVALIDITETOM

Osigurat će se isplata minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti te odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, s 30 posto na 20 posto minimalne plaće.

2. ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA USLIJED POSEBNIH OKOLNOSTI

Poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju dospjeli porezni dug više od 200 kuna.

Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo da zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama).

Zahtjev mogu podnijeti poduzetnici koji ispunjavaju uvjete:

 • pad prihoda/primitaka prema istom mjesecu 2019. za najmanje 20 posto
 • vjerojatno će prihodi/primici u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20 posto prema istom razdoblju prethodne godine

Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca, računajući od dospijeća svake dospjele porezne posebno. Npr. dospjeli PDV 30. travnja može se odgoditi do 30. srpnja i sl.

Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema  svom sjedištu elektroničkim putem – putem sustava ePorezna. Iznimno u Zagrebu ne rade Ispostave Porezne uprave Centar, Maksimir i Dubrava zbog oštećenja izazvanih potresom pa se zahtjevi mogu poslati u druge ispostave u Zagrebu.

Zahtjev je dostupan ovdje.

3. HAMAG-BICRO: NOVE MJERE ESIF ZAJMOVA ZA OBRTNA SREDSTVA

HAMAG-BICRO uvodi mogućnost prijave na ESIF obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije i obrazac Poslovnog plana pripremljen na samo dvije stranice.

Provodi se osam novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom:

 • moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te produljenje otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo, a kako bi se očuvala likvidnost mikro, malih i srednjih poduzetnika i osigurala im se stabilnost i kontinuitet poslovanja;
 • povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima (1.000-25.000 EUR; poček 12 mjeseci; smanjenje kamata na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 %, ovisno o indeksu razvijenosti);
 • smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %;
 • povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija;
 • uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike;
 • uspostava novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva za osiguravanje dodatne likvidnosti subjektima malog gospodarstvau poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu;
 • kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade;
 • pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija. HAMAG-BICRO je već dosad obustavio plaćanje svih zajmova, odnosno nedospjelih obaveza (kamata i glavnice) i obustavu zaračunavanja zatezne kamate svim korisnicima ESIF i zajmova za ruralni razvoj poduzetnicima koji to žele do 31.12.2020. godine.

Na stranicama HAMAG-BICRO nalazi se sva potrebna dokumentacija za prijavu na ESIF zajam za obrtna sredstva. Prijava se vrši online.

4. ODLUKA O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE HGK

Ovom Odlukom privremeno se do roka njenog važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore, a primjenjuje se od 1. ožujka 2020. godine i vrijedi do 31. svibnja 2020. godine.

Popis djelatnosti kojima se ukida obveza plaćanja članarine nalazi se ovdje.

Sve Vladine mjere za pomoć gospodarstvu razvrstane po ministarstvima dostupne su ovdje.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter