Vijećnici Stubičkih Toplica većinom su glasova izglasali proračun za 2020. godinu. Proračunski prihodi općine i proračunskih korisnika planirani su u ukupnom iznosu od 16.762.000 kuna, dok proračunski rashodi i izdaci iznose 16.562.000 kuna i manji su od prihoda za 200 tisuća kuna jer je u plan uvršten manjak u iznosu od 300 tisuća kuna koji se namjerava pokriti iz viška prihoda u idućoj godini. Tu je također uvršten višak iz financijskog plana dječjeg vrtića od 100 tisuća kuna koji će se koristiti u narednoj godini. Od većih komunalnih akcija koje će se izvoditi u 2020. načelnik Josip Beljak izdvojio je asfaltiranje nerazvrstanih cesta, gradnju nogostupa, proširenje mreže javne rasvjete, sanaciju klizišta, kao i izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane i proširenje zgrade Osnovne škole.