Marijabistrički vijećnici odlučili:

Općina će dignuti kredit od 3,5 milijuna kuna za dovršetak projekta izgradnje dječjeg vrtića

Objavljeno: 02.11.2019. zagorjeinternational

U srijedu je održana 22. sjednica Općinskog vijeća Marije Bistrice, na kojoj je prihvaćena odluka o izmjeni i dopuni odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju, u iznosu od 3,5 milijuna kuna, koji je potreban za vlastitu komponentu u projektu izgradnje vrtića.

Proračunski korisnik

Također je prihvaćena i prva izmjena proračuna za 2019. godinu, uz pripadajuće planove i programe. U općem djelu proračuna, umanjili su se prihodi poslovanja u iznosu od 2.445.881 kunu, a u istom su iznosu povećani primici od financijske imovine i zaduživanja. To znači da su pomoći planirane iz fondova EU, konkretno za izgradnju dječjeg vrtića i izgradnju novog groblja i mrtvačnice, preusmjerene na kreditno zaduživanje. Rashodi poslovanja su povećani za 293.237 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjeni za isti iznos. Umanjen je prihod od poreza na dohodak u iznosu od 1.191.215 kuna, dok su prihodi od imovine povećani za 400.000 kuna, te prihodi po posebnim propisima i naknadama za 636.800 kuna. Osim toga, promjena je nastala i kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića “Pušlek“,  gdje su sredstva povećana za 154.415 kuna.

49,7 milijuna

Ukupno gledajući, proračun planiran u iznosu od 45.684.881 kuna, smanjen je za 2.445.881 kunu, odnosno za 5,4 posto i sada iznosi 43.239.000 kuna. U posebnom djelu proračuna rashodi su preraspoređeni unutar programa, tako da nije došlo ni do smanjenja ni povećanja proračuna, koji iznosi 49.759.000 kuna.

FOTO: RMB

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter