Evo što će se sve i kada prikupljati

VAŽNA OBAVIJEST: Na području Donje Stubice u tri će navrata biti postavljena mobilna reciklažna dvorišta

Objavljeno: 17.09.2019. JJ

Ekoflor – plus obavještava građane Donje Stubice o mobilnim reciklažnim dvorištima koja će u sljedećih nekoliko mjeseci biti postavljena na području općine u tri navrata – 17. listopada 2019., 16. siječnja 2020. i 16. travnja 2020. U gradu Donja Stubica reciklažno dvorište će biti postavljeno na javnoj površini na adresi Matenačka bb od 8 do 9 sati, u naselju Donja Podgora, na javnoj površini na adresi Donja Podgora 8, kod Društvenog doma Podgora, od 9.15 do 10.15 sati, u naselju Gornji Hruševec, na javnoj površini na adresi Hruševec 199a, kod Društvenog doma Gornji Hruševec, od 10.30 do 11.30 sati te u naselju Lepa Ves, na javnoj površini na adresi Lepa Ves 17c, kod Društvenog doma Lepa Ves, od 11.45 do 12.45 sati
Putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljat će se pesticidi, ulja i masti, fotografske kemikalije, lužine, kiseline, otapala, boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterdženti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, drvo koje sadrži opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale, uključujući prazne spremnike pod tlakom, ambalaža od papira i kartona, papir i karton, ambalaža od metala, metali, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, lijekovi, baterije i akumulatori koji nisu pod KBO 20 01 33, deterdženti koji nisu pod KBO 20 01 29, filteri za ulje i EE otpad.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter