U ponedjeljak je u prostorijama Državne geodetske uprave, potpisan ugovor za pružanje tehničkih usluga obavljanja katastarske izmjere za područje grada Krapine, za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina. Potpisali su ga gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog postupkom katastarske izmjere je 230 hektara, odnosno, 1616 katastarskih čestica.