Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je javni poziv za osnivače školskih ustanova i dobavljače da se prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u novoj školskoj godini. Ovim programom kontinuirano se tijekom školske godine osigurava učenicima zaseban, besplatan obrok voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, neovisno od obroka koji dobivaju u redovnoj školskoj prehrani. Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima nižih razreda osnovnih škola. Za osnivače škola javni poziv je otvoren do 25. rujna, a za dobavljače tijekom cijele školske godine. Dobavljači trebaju biti registrirani za isporuku voća i povrća ili mlijeka i mliječnih proizvoda. Javni poziv i obrasci za prijave objavljeni su na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi.