Općina Gornja Stubica na svojim je internetskim stranicama obavijestila vlasnike, posjednike i korisnike poljoprivrednih zemljišta na području općine da su sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Gornja Stubica, dužni tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina, uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova, redovito uklanjati i suzbijati ambroziju propisanim mjerama.
Nadzor nad provođenjem mjera iz navedene Odluke provodi poljoprivredni redar te će se protiv onih koji se ne pridržavaju propisanih mjera, postupiti po kaznenim odredbama Odluke o agrotehničkim mjerama.