Krajem srpnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirano je 2325 osoba. U usporedbi s lipnjem,  broj nezaposlenih povećao se za 6,8 posto ili 149 osoba, a u odnosu na srpanj 2018. godine broj nezaposlenih manji je za 13,9 posto ili 374 osobe.
U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 53,3 posto (1239 osoba), a muškarci 46,7 posto (1086 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine udio nezaposlenih žena je smanjen, a muškaraca povećan za 1,8 postotnih bodova. S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 18,2 posto nezaposlenih, od 25 do 34 godine 20,1 posto, od 35 do 44 godine 14 posto, od 45 do 54 godine 20 posto te iznad 55 godina 27,7 posto. Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojnije su na evidenciji Zavoda sa 33,4 posto, zatim slijede osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (23,3 posto) i osobe sa završenom osnovnom školom (21,6 posto), dok je najmanje nezaposlenih osoba sa završenom gimnazijom (2,1 posto) i osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (4,9 posto).

Izašlo 357 osoba

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je na području ispostave Donja Stubica, i to 568 ili 24,4 posto, a zatim slijedi ispostava Zabok s 548 ili 23,6 posto. Najmanje je nezaposlenih u ispostavi Pregrada (171 ili 7,3 posto), te ispostavi Klanjec (190 ili 8,2 posto). U usporedbi s istim mjesecom 2018. godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama osim u ispostavi Zlatar, koja bilježi rast za 6,5 posto.  U srpnju je 687 nezaposlenih osoba ili 29,5 posto od ukupnog broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu.
Ukupno je u srpnju  iz evidencije nezaposlenih izašlo 357 osoba, to je 30,1 posto manje nego u srpnju prošle godine. Od toga je zaposlena 271 osoba, i to  227 osoba (83,8 posto) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 44 osobe (16,2 posto) na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u prerađivačkoj industriji, gdje je zaposleno  45 osoba ili 19,8 posto, u pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane – 36 osoba ili 15,9 posto, u  trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala zaposlene su 32 osobe ili 14,1 posto, u  zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi  – 31 osoba ili 13,7 posto te u građevinarstvu – 21 osoba ili 9,3 posto. Promatrano prema ispostavama, u zapošljavanju su predvodile ispostave Zabok, gdje su zaposlene 52 osobe ili 22,9 posto  i Zlatar, gdje je zaposleno 48 osoba ili 21,1 posto.
Istodobno je iz evidencije izašlo 86 osoba nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i drugo.

Prijavljeno 506 osoba

Novoprijavljeno je ukupno 506 nezaposlenih osoba, što je 11,8 posto manje nego u srpnju 2018. i to 281 osoba izravno iz radnog odnosa. šest  osoba iz drugih poslovnih aktivnosti, 164 osobe iz redovitoga školovanja, te 55 osoba iz neaktivnosti . S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz obrazovanja – 70 osoba ili 24,9 posto i prerađivačke industrije – 69 osoba ili 24,6 posto.
U srpnju su poslodavci prijavili 485 potreba za radnicima, što je za 34,3 posto više nego u prethodnom mjesecu, te za 7,1 posto manje u odnosu na isti mjesec 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi i to 97 radnika ili 20 posto, zatim u prerađivačkoj industriji – 86 radnika ili 17,7 posto, slijedi obrazovanje – 66 radnika ili 13,6 posto. Najtraženija zanimanja bila su suradnik/suradnica u praktičnoj nastavi (40), prodavač/prodavačica (38), medicinska sestra/medicinski tehničar (25), radnik/radnica na proizvodnoj liniji (23), doktor/doktorica opće medicine (17), konobar/konobarica (16) te čistač/čistačica (15).
U mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 101 osoba, a istodobno su iz mjera izašle 54 osobe, tako broj aktivnih korisnika mjera 845.