“ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ”: Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio su EU projekta o održivom gospodarenju otpadom

BESPLATNO PREUZIMANJE RAZVRSTANOG OTPADA: Doznajte sve o reciklažnom dvorištu u Krapini

Objavljeno: 12.08.2019. zagorjeinternational

Naša su mjesta lijepa koliko su čista, no, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada. Upravo su zato Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio EU projekta “ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ: Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli”, u sklopu kojeg, kroz različite oblike aktivnosti, svaki građanin može otkriti vrijednost sortiranja.

Što i kako odlagati?

Uz plave i zelene spremnike u kućanstvima, kao i eko otoke na raznim lokacijama u općinama i gradovima, sve više jedinica lokalne samouprave gradi i reciklažna dvorišta. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Zajedničko reciklažno dvorište grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, smješteno je u gospodarskoj zoni Krapina – Nova – Zapad u Krapini, na adresi Bobovje 52F, a izgrađeno je u drugoj polovici 2016. godine. Sufinancirano je sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike te zajedničkim ulaganjima Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta mijenja se ovisno o računanju vremena (zimsko ili ljetno), ali i ovisno o zahtjevima i potrebama korisnika. Prikupljeni otpad iz reciklažnih dvorišta dalje se zbrinjava adekvatnim postupcima i preuzima od strane ovlaštenih sakupljača, radi daljnje uporabe ili zbrinjavanja na propisani način.
Reciklažna dvorišta rade po sistemu besplatnog preuzimanja odvojenog otpada, na način da građani mogu dovoziti sav razvrstani otpad: ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalnu ambalažu koja sadrži opasne krute porozne materijale, uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinove u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačenu oprema koja sadrži klorfluor ugljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterdžente koji sadrže opasne tvari, citotoksice i citostatice, baterije, akumulatore i nesortirane baterije i akumulatore koji sadrže baterije, odbačenu električnu i elektroničnu opremu koja sadrže opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, papirnu i kartonsku ambalažu, papir i karton, metalnu ambalažu, metale, staklenu ambalažu, staklo, plastičnu ambalažu, plastiku, odjeću, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, lijekove, beton, cigle, crijep/pločice i keramiku, kabelske vodiče, izolacijski materijale koji sadrže azbest, ostale izolacijske materijale koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinske materijale koji sadrže azbest, građevinske materijale na bazi gipsa onečišćene opasnim tvarima, građevinske materijale na bazi gipsa, otpadne tiskarske tonere koji sadrže opasne tvari, otpadne gume, oštre predmete, otpad koji čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale, biorazgradivi otpad (otpad koji čini samo kora, trava, drvo, odnosno, drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.)

Sredstva EU-a

Građevinski otpad iz kućanstava odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci.

Projekt “Čuvajmo naš okoliš” vrijedan je 523.997,29 kuna, a sufinanciran je u 85-postotnom iznosu od 437.545,70 kuna sredstvima Europske unije, iz Kohezijskog fonda. Više informacija o projektu doznajte na zelena.krapina.hr, a za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Krapine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter