Nastavljeno održavanje općinskih nerazvrstanih cesta na području općine Gornja Stubica

Mještanima omogućen bolji pristup do kuća i poljoprivrednih površina, a u zaseoku Zebići osigurano normalno otjecanje vode

Objavljeno: 31.07.2019. JJ

Nastavljeno je održavanje općinskih nerazvrstanih cesta na području općine Gornja Stubica. U Slanom Potoku, u zaseoku Zebići, uz asfaltiranu nerazvrstanu cestu saniran je oštećeni dio ceste, bankina, iskopani su odvodni jarci te su izgrađeni propusti za prilaz mještanima na poljoprivredne površine. U zaseoku Pušci – Božići, kamenim materijalom sanirana je makadamska nerazvrstana cesta. Kamenim materijalom sanirana je i makadamska nerazvrstana cesta od zaseoka Putak – Ivići prema Gornjoj Stubici. Radi se o spojnoj cesti s Gornjom Stubicom preko Ulice Josipa Haramusteka. U Orehovoj Gorici kamenim materijalom sanirana je makadamska nerazvrstana cesta u zaseoku Novoseli.
Navedenim sanacijama omogućen je bolji pristup mještanima do njihovih kuća, mimoilaženje vozila, pristup na poljoprivredne površine koje obrađuju, a u zaseoku Zebići i normalno otjecanje vode, koja se više ne zadržava na cesti, već je regulirana odvodnim jarcima. Održavanje nerazvrstanih cesta nastavit će se i dalje, poručuju iz Općine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter