Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave, u cilju sprječavanja sive ekonomije, zaštite državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze, od 25. do 31. srpnja provode nadzore fiskalizacije na cijelom području RH, s posebnim naglaskom na jadransku obalu i otoke. Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti održavanje i popravak motornih vozila, ostali kopneni prijevoz putnika te djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini, obvezni su promet iskazivati potpuno, točno, pravodobno i uredno putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
U sustavu fiskalizacije svakodnevno se prate i analiziraju podaci o fiskaliziranim računima i temeljem obavljene analize rizika, provode nadzorne aktivnosti.