U Ministarstvu poljoprivrede potpisano je 38 ugovora iz mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH, namijenjenog poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama, sufinanciranjem lokalnih infrastrukturnih projekata. Među potpisnicima, bili su i predstavnici Grada Pregrade i Općine Konjščina, koji su ostvarili višemilijunske potpore za projekte na području svojih jedinica lokalne samouprave.

Treća investicija

Iz operacije 7.2.1. potpisano je 28 ugovora za projekte vrijedne 104,5 milijuna kuna, od čega 101 milijun kuna dolazi iz EU blagajne. Riječ je o projektima izgradnje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s najviše dvije tisuće stanovnika. Pregradskom poduzeću VIOP d.o.o. odobren je stopostotni iznos od 4.632.943 kune za financiranje izgradnje Vodoopskrbnog podsustava visoke zone “Žolekov Breg” – glavni opskrbni cjevovodi podsustava Žolekov Breg i tlačni cjevovod crpna stranica Košenine vodospremnik Žolekov Breg. Ugovor je Matildom Copić, ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, potpisala Vesna Zagvozda, direktorica VIOP-a. Ovo je treća investicija za koju je VIOP uspio povući sredstva iz EU fondova. Na tromeđu grada Pregrada (37 domaćinstva), općine Desinić (12 domaćinstva) i općine Hum na Sutli (11 domaćinstva), stanovnicima naselja Vinagora – Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora, bit će osigurana opskrba vodom iz sustava javne vodoopskrbe zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju. Inače, u tijeku je i izgradnja vodospremnika “Žolekov Breg” i crpne stanice “Košenine”, koja se planira završiti do kraja kolovoza 2019. godine, a na jesen se planiraju nastaviti ulaganja u podsustav “Žolekov Breg”, izgradnjom cjevovoda. Budući potrošači će na jesen biti obaviješteni vezano uz potpisivanje Ugovora o priključenju na javnu vodoopskrbnu mrežu od strane VIOP-a.
Iz operacije 7.4.1. je pak potpisano 10 ugovora za projekte u vrijednosti 50 milijuna kuna, od čega 46,5 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH. Radi se o operaciji u okviru koje će se izgraditi i opremiti vatrogasni domovi, prenamijeniti građevine za javne i društvene namjene te izgraditi tržnice. Općini Konjščina odobreno je 6.420.462 kune za rekonstrukciju, nadogradnju i opremanje kulturno – turističkog informativnog centra – Doma kulture, odnosno, rekonstrukciju kino dvorane. Iznos potpore je 90 posto od ukupno prihvatljivih troškova.

Zaustavljanje depopulacije

Inače, ugovorima se sa 148 milijuna kuna financira izgradnja 28 sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s najviše dvije tisuće stanovnika, a financira se i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje triju društvenih domova, tri vatrogasna doma te po jedne tržnica, groblja, javne prometne površine i pješačke zone.
Cilj mjere 7 je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, razvoj ruralnog gospodarstva te poticanje društveno – ekonomske održivosti, sufinanciranjem ulaganja izrade kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko – rekreacijskih sadržaja, čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno – gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda.