Grad Krapina i Mjesni odbor Krapina završili su projekt uređenja pristupnih stepenica u Perivoju Gustava Krkleca. Radovi su započeli krajem 2018. godine, a obuhvaćali su sanaciju postojećih betonskih stepenica i pripadajućih potpornih zidova, koji su bili u iznimno lošem stanju. Dolaskom toplijih dana i lijepog vremena, stvoreni su uvjeti za dovršetak akcije, koji su bili usmjereni na uređenje postojeće ograde – čišćenje, brušenje i premazivanje, a na donjem dijelu ugrađena je nova ograda.