Grad Zabok će u suradnji s Krapinsko – zagorskom županijom sufinancirati nabavu radnih bilježnica za obavezne i izborne predmete za osnovnoškolce u školskoj godini 2019./2020. Grad i Županija će svaki u 50-postotnom iznosu sufinancirati radne bilježnice za 745 učenika Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog, a one će ih dočekati u školi na početku nove školske godine.