U poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, u srijedu su predstavljeni rezultati i preporuke uspješno završenog projekta FRISCO1 – “Prekogranično usklađeno slovensko – hrvatsko smanjenje rizika od poplava – negrađevinske mjere”.

Osam partnera

Projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia – Croatia Operations 1) provodio se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane. Kroz hrvatsko – slovensku suradnju, za slivove navedenih rijeka analizirane su mjere i razmatrana optimalna rješenja za primjenu pojedinačnih ili kombiniranih mjera smanjenja rizika od poplava.
Projekt je vrijedan 3.782.355 eura, odnosno, 27.968.855 kuna i provodio se 40 mjeseci, točnije od 11. travnja 2016. godine. 85 posto iznosa sufinancirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 posto iz nacionalnih sredstava. Projekt je provodilo osam projektnih partnera, od kojih su tri iz Hrvatske (Hrvatske vode kao vodeći partner, Državni hidrometeorološki zavod te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite) i pet iz Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje i Inštitut za hidravlične raziskave).
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đureković rekao je kako je svrha prekogranične suradnje rješavanje obostrano prepoznatih zajedničkih izazova na pograničnom području, uz korištenje raspoloživih sredstava iz Europske unije i resursa iz obje države te mogućnost razvoja, rasta i jačanje međusobne suradnje za skladan razvoj Europske unije.

– Potrebno je i dalje ulagati u projekte kao što je FRISCO1, kako bismo usklađeno djelovali vezano uz zaštitu, poboljšanje i održivo korištenje voda na prekograničnim područjima – izjavio je tijekom svečanosti Đuroković.

Edukacija građanstva

Uz tehničke i stručne negrađevinske mjere, u sklopu projekta izrađene su i brojne preporuke za učinkovito upravljanje rizicima od poplava. Projektne aktivnosti uključivale su i informiranje i edukaciju građanstva, učenika osnovnih škola i ostale zainteresirane javnosti, gdje je kroz 24 radionice lokalna zajednica na šest prekograničnih slivova informirana o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta te postupanju u slučaju rizika od poplava. Edukaciju su prošli i javni službenici te djelatnici nadležnih institucija iz obje države, a provedene su i aktivnosti kojima su utvrđene mjere za poboljšanje sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja u sklopu kojih je postavljeno 26 novih sirena.
FRISCO1 ostvario je zadane ciljeve, što uključuje i poboljšane baze podataka, hidrauličke i prognostičke modele slivova rijeka, karte opasnosti i rizika od poplava, radi djelotvornijeg upravljanja rizicima od poplava, izrađene studije izvodljivosti, podloge i tehnička dokumentacija za provedbu građevinskih mjera (koje se provode kroz projekt FRISCO2).
Pri analizi optimalnih rješenja i dugoročnih mjera upravljanja rizicima od poplava, poseban naglasak stavljen je na primjenu mjera zelene infrastrukture koja čuva vrijednosti ekosustava i njihovih funkcija te pruža dodatne koristi društvu, a ujedno ima i značajnu ulogu u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama.