“ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ”: Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio su EU projekta o održivom gospodarenju otpadom

ODVEZI NA EKO OTOK: Na tri lokacije u općini Hum na Sutli postavljeni su spremnici za selektivno odvajanje otpada

Objavljeno: 08.07.2019. zagorjeinternational

Naša su mjesta lijepa koliko su čista, no, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada.
Za ljepotu okoliša u općini Hum na Sutli brine komunalno poduzeće HUMKOM d.o.o., no sada je vrijeme da svaki pojedinac da svoj doprinos. Upravo su zato Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio EU projekta “ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ: Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli”, u sklopu kojeg, kroz različite oblike aktivnosti, svaki građanin može otkriti vrijednost sortiranja.
Na području spomenutih jedinica lokalne samouprave, u periodu od 2005. do 2010. godine, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, postavljeni su eko otoci na kojima korisnici imaju mogućnost selektivnog odvajanja otpadne staklene ambalaže, PET ambalaže, papira i kartona te odjeće i obuće. U općini Hum na Sutli, eko otoci su postavljeni u Orešju Humskom, Druškovcu – Grletincu te u Humu na Sutli – Brod. U spremnike treba odlagati isključivo označenu vrstu otpada. Od staklene ambalaže, to su staklenke od pića i hrane, staklena ambalaža lijekova i kozmetike te čaše i druga staklena ambalaža. U spremnik za papir i karton odlažu se časopisi, knjige, prospekti i katalozi, ambalažni papir, papirnate vrećice i kartonska ambalaža. U plastičnu ambalažu spadaju boce za mliječne proizvode, napitke, ulje i ocat, plastične kutijice i posuđe te upotrebljeni tetrapak, a u metalnu ambalažu limenke, aluminijske folije, metalni profili te ambalaža i dijelovi konstrukcija.
Promijenite svoje navike već danas i počnite SORTIRATI, jer samo svjesnim promjenama možete doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
Projekt je vrijedan 523.997,29 kuna, a sufinanciran je u 85-postotnom iznosu od 437.545,70 kuna sredstvima Europske unije, iz Kohezijskog fonda. Više informacija o projektu doznajte na zeleni.humnasutli.hr, a za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Krapine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter