Na 15. sjednici Županijske skupštine prihvaćena je druga izmjena proračuna Krapinsko – zagorske županije, koja je prema riječima pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Igora Cigule važna i njoj se pristupilo radi osiguravanja sredstava  za sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja KZŽ za školsku godinu 2019./2020. godinu.

– Vrijednost radnih bilježnica je tri milijuna kuna i od te svote pola osigurava Županija, a pola jedinice lokalne samouprave, tako da Županija mora osigurati iznos od 1,5 milijuna kuna. Proračun Županije, bez proračunskih korisnika, ovom izmjenom iznosi 270.274.741 kuna, što je za 1,5 milijuna kuna ili 0,6 posto više u odnosu na prethodni plan koji iznosi 268.774.741 kuna – istaknuo je Cigula.

Prihvaćena inicijativa

Župan Željko Kolar pozdravlja odluku Vlade o besplatnim udžbenicima.

– To je omogućilo da jedinice lokalne samouprave i Županija zajedno financiraju radne bilježnice. Ovim smo potezom napravili dobru stvar i pokazali da smo uistinu Županija prijatelj djece – naglasio  je Kolar.

Prema najavama Stranka rada i solidarnosti – BM 365, kod točke o rebalansu proračuna, iako ne kroz amandman, predložila je da Županija preuzme oko tri milijuna kuna obveza Veleučilista Hrvatsko zagorje Krapina. Istaknuli su da je ministrica obrazovanja Divjak dosadašnje osnivače – pet općina, Grad Krapinu i KZŽ, stavila u nezavidnu poziciju, budući da su prema ugovoru oni dužni podmiriti obveze Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina do prijenosa osnivačkih prava, a one iznose oko tri milijuna kuna, međutim općine taj novac nemaju. Župan Željko Kolar na to je odgovorio kako imaju obećanje premijera i Vlade kako će se to riješiti i jedinicama lokalne samouprave olakšati plaćanje duga, a ako neće, Županija će rebalansom za 2020. u proračunu osigurati ta sredstva, jer je taj teret preveliki za jedinice lokalne samouprave, a pogotovo u trenutku kad nije očekivan.

 “Korisni“ otpad

Velika rasprava otvorila se nakon izvještaja o radu za 2018. godinu Piškornice d.o.o. – regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i povezanih društava Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. i Piškornica sanacije d.o.o., jer je sve zanimalo kamo s otpadom do 2023. Direktor Marijan Blažok rekao je kako bi do kraja ove godine za regionalni centar gospodarenja otpadom trebala biti završena javna nabava, sljedeće godine očekuje se početak radova i 2023. otvorenje centra. Mirko Krznar (HDZ) kazao je u ime Kluba vijećnika HDZ-a kako je to drugo istinito izvješće o Piškornici, koje su mogli čuti.

– Pitamo se ima li ono dovoljno kapaciteta do 2023., ako mi zatvorimo sva odlagališta u županiji? Lokalna komunalna poduzeća ionako se moraju brinuti za takozvani “korisni“ otpad, jer ga Piškornica ne prima i ima li uopće smisla onda forsirati priču o Piškornici – istaknuo je Krznar.

Mladena Popovića (ZDS) zanimalo je koliko je otpada iz KZŽ u 2018. tamo odvezeno, na što mu je direktor Blažok odgovorio da nema točne podatke, ali radi se između 16 i 18 tisuća tona, a ukupno je u prošloj godini tamo dovezeno oko 55 tisuća tona otpada.

Zoran Gregurović (HDZ) rekao je da su donesene odluke da se neka odlagališta zatvore.

– Gorjak će se zapuniti i što će biti sa smećem do 2023. i zašto se treba javiti godinu dana ranije za prihvat smeća u Piškornicu? Vidjeli smo da je komunalno poduzeće u Zaboku imalo problema, jer nije imalo kud sa smećem. Zanima me i kolika bi bila cijena otpada kad proradi Piškornica – napomenuo je Gregurović.

Direktor mu je odgovorio kako se Grad Zabok javio na natječaj i da će oni potpisati sporazum za odvoz otpada u Piškornicu.

– Kapaciteta ima 165 tisuća tona do srpnja 2023., ali će biti problema ako neće biti regionalnog centra za gospodarenje otpadom. U izradi je studija s podacima o cijenama, bit će javno objavljena i prezentirana, možda već ovaj mjesec – pojasnio je Blažok te najavio povećanje cijene odvoza otpada.

Ivan Hren (HDZ) istaknuo je kako je Piškornica strateški projekt u kojeg je Županija do sad uložila oko 27 milijuna kuna za ništa.

Na to mu je župan Kolar kazao kako je nisu zadovoljni brzinom gradnje centra za gospodarenje otpadom.

– Druge alternative nemamo i da Piškornica nije mogla prihvatiti tih 18 tisuća tona smeća u kakvom bismo kaosu tek onda bili. Ne ovisimo o sebi nego o Ministarstvu zaštite okoliša i natječajima. Cilj nam je da sljedeće godine počnemo s gradnjom i tražit ću točno izvješće, da se zna koliko je, od početka do sad Županija uložila u taj projekt – zaključio je tu temu Kolar.

Izmjena financijskog plana

Donesen je i prijedlog odluke o davanju suglasnosti na druge izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu. Ravnatelj Stjepan Sirovec pojasnio je kako je do izmjena i dopuna došlo zbog osiguravanja sredstava, kako bi se moglo krenuti u sanaciju šest klizišta na županijskim cestama, za koje je potpisan ugovor s Hrvatskim vodama. – Vrijednost radova je 5,2 milijuna kuna, Hrvatske vode osiguravaju 2,6 milijuna kuna, a ostalo moramo ŽUC – rekao je Sirovec.

Aktualni sat

Sjednica Županijske skupštine započela je, kao i uvijek, aktualnim satom.

Mladena Popovića zanimalo je kada će se nastaviti gradnja spojne ceste od Svetog Križa Začretja do Krapine i za to će od župana Kolara dobiti pisani odgovor.

ZDS-ova Nina Gradiški Zrinski rekla je županu, kako kod silaska s autoceste u Lučkom prema Zagorju niti prema Zagrebu ne piše nigdje Krapina ili Hrvatska, ili Zagreb i Hrvatska, nego samo Maribor, Ljubljana i Slovenija.

– Molim župana da se ukaže na to i uvrsti na znakove pokraj ceste – istaknula je Gradiški Zrinski.

Daniel Vnuk (HDZ)  rekao je županu kako je prošle godine u kolovozu za Dan Grada Oroslavja  potpisan sporazum o izgradnji sportske dvorane.

– Zanima me ima li Županija sredstva za izgradnju dvorane i da 2020. uđe u taj projekt s Gradom?  – pitao je Vnuk.

Župan Kolar odgovorio je kako još nije gotova projektna dokumentacija i ne zna se koliko će dvorana koštati. Nemamo fiskalnih kapaciteta za izgradnju svih dvorana, no ako ćemo imati mogućnost za kreditno zaduženje, dvoranu ćemo graditi, jer dvorane su nam uz dogradnju škola prioritet – pojasnio je župan.

Mirko Krznar postavio je pitanje o odlagalištu otpada Tugonica i od župana tražio pisani odgovor. Zanimalo ga je kako je 2013. godine bilo moguće odraditi javnu nabavu za prilagodbu i sanaciju za Medvedov jarek, a za Tugonicu, ne?

– Odlagalište Tugonice koristi se da bi se politički sukobljavale općine Marija Bistrica i Konjščina i stalno se nešto ima protiv Konjščine – kazao je Krznar, a župan mu je odgovorio kako se sve dogovaralo s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša.

– Ministar Ćorić je u službenom posjetu najavio da će se Tugonica zatvoriti, potom se pojavio službeni dokument da je Tugonica zatvorena i da se neće ići u postupak sanacije – pojasnio je Kolar i dodao da će odgovor dobiti u pisanom obliku.

Ivan Hren je rekao županu Kolaru da mu u pisanom obliku dostavi što je Županija konkretno napravila za rast BDP-a, a Martina Rubil Skitanić zamolila je da se u program ŽUC-a uvrsti i zacijevi 500 metara  na Županijskoj cesti Martinišće – Gubaševo i da će grad Zabok napraviti  nogostup, jer djeca su u strahu sam ići do Područne škole u Martinišću jer nema nogostupa.