Naša su mjesta lijepa koliko su čista, no, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada.
Za ljepotu okoliša u gradu Krapini te u općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj svakodnevno se brine komunalno poduzeće KRAKOM d.o.o., no sada je vrijeme da svaki pojedinac da svoj doprinos. Upravo su zato Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio EU projekta “ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ: Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli”, u sklopu kojeg, kroz različite oblike aktivnosti, svaki građanin može otkriti vrijednost sortiranja.
Na području spomenutih jedinica lokalne samouprave, u periodu od 2005. do 2010. godine, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, postavljeni su eko otoci na kojima korisnici imaju mogućnost selektivnog odvajanja otpadne staklene ambalaže, PET ambalaže, papira i kartona te odjeće i obuće.
U gradu Krapini, eko otoci su postavljeni kraj groblja, Osnovne škole “Ljudevit Gaj”, Pekoma, u Ulici hrvatskih branitelja kod gradskog dječjeg vrtića, kraj Srednje škole Krapina, u Ulici P. Zrinskog i K. Frankopana, na Wohlovom mostu u Ulici Matije Gupca, u Podgori Krapinskoj, u Bregovitoj ulici, u Šapcu – raskrižje Ulice kralja Tomislava i R. Lovreca, u Bobovju, u Mihaljekovom Jarku – kod “Šiše”, u Ulici Antuna Mihanovića – Južna zona, u Krapinskom Vidovcu – kraj igrališta, kraj Osnovne škole Škarićevo, u Donjoj Šemnici – kraj OŠ i Smrekari te na Trškom Vrhu.
U općini Đurmanec, eko otoci su postavljeni u centru, Donjem Maclju, Gornjem Maclju, Hromcu, Putkovcu, Goričanovcu, Podbrezovici, Ravninskom te kraj OŠ Đurmanec, dok su u općini Jesenje postavljeni u Donjem Jesenju, Gornjem Jesenju kraj groblja te pokraj OŠ Gornje Jesenje.
Općina Petrovsko eko otoke ima u centru, Slatini Petrovskoj, Gredencu, Štuparju, Staroj Vesi i Brezovici, a općina Radoboj kraj Doma Jazvine i u Jazvinama – Mikši, u Radobojskim Bregima, Gornjoj Šemnici, kraj OŠ Radoboj te u naseljima Gorjani i Cerovečki.
U spremnike na eko otocima treba odlagati isključivo označenu vrstu otpada. Od staklene ambalaže, to su staklenke od pića i hrane, staklena ambalaža lijekova i kozmetike te čaše i druga staklena ambalaža. U spremnik za papir i karton odlažu se časopisi, knjige, prospekti i katalozi, ambalažni papir, papirnate vrećice i kartonska ambalaža. U plastičnu ambalažu spadaju boce za mliječne proizvode, napitke, ulje i ocat, plastične kutijice i posuđe te upotrebljeni tetrapak, a u metalnu ambalažu limenke, aluminijske folije, metalni profili te ambalaža i dijelovi konstrukcija.
Promijenite svoje navike već danas i počnite SORTIRATI, jer samo svjesnim promjenama možete doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
Projekt je vrijedan 523.997,29 kuna, a sufinanciran je u 85-postotnom iznosu od 437.545,70 kuna sredstvima Europske unije, iz Kohezijskog fonda. Više informacija o projektu doznajte na zelena.krapina.hr, a za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Krapine.