Portal Gradonačelnik.hr analizirao je podatke Ministarstva financija o izvršenju proračuna u 2017. godinu, kako bi istražili koji su gradovi najviše izdvajali za obrazovanje. Službene brojke govore da su tek tri grada, Vis, Poreč i Požega, za obrazovanje izdvojila iznad 20 posto proračuna, osam ih je izdvojilo između 10 i 20 posto, dok su svi ostali na razini izdvajanja ispod 10 posto. Čak 20 gradova izdvojilo je ispod jedan posto.
Daleko najviše u 2017. godini za obrazovanje je izdvojio Grad Vis – čak četvrtinu proračuna. Na drugom mjestu, sa 22,8 posto proračuna, je Poreč, a slijede Požega, Bakar, Oroslavje, Dugo Selo, Imotski, Klanjec, Bjelovar i Sinj.

Povećali izdvajanja

Oroslavje je tako za obrazovanje u 2017. izdvojilo 12,5 posto proračuna, a gradonačelnik Emil Gredičak je rekao kako su u 2018. povećali izdvajanja sa 700 tisuća, na čak 1,1 milijun kuna.
– Iako to nije obaveza Grada, mi to smatramo potrebnim i tako želimo zaokružiti niz kroz koji Grad djeluje pozitivno na demografske trendove kroz proračunska izdvajanja za predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje i kasnije, razvojem gospodarstva, na buduća zaposlenja tih istih naših stanovnika. Samo jedna mjera nije dovoljna da se zadrže ljudi u našim sredinama i mislim da je ovo pravi put i više nego dobro ulaganje, ulaganje u ljude, nova znanja i nove vještine – rekao je Gredičak za portal Gradonačelnik.hr.

Prošle je godine Grad Oroslavje sudjelovao sa 165.000 kuna u sufinanciranju knjiga i školskog pribora, a s 280.000 kuna u prehrani za učenike osnovnih škola, zatim u prijevozu učenika srednjih škola, u suradnji sa Županijom, dok je prijevoz osnovnoškolaca financiran u cijelosti, s 80.000 kuna, a u istom iznosu financira se i asistent u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Grad nadalje sudjeluje i u financiranju produženog boravaka u školi, sa 75.000 kuna, a 360.000 kuna godišnje se izdvaja za stipendije.
Gradonačelnik Zlatko Brlek rekao nam je kako Grad Klanjec za obrazovanje izdvaja oko 11 posto proračuna.

– To je u 2018. godini bilo oko 1,5 milijuna kuna. Sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima te osnovnoškolcima bez obzira na pedagoške standarde, školu plivanja, terensku nastavu, natjecanja i za sve učenike koji to ne mogu, plaćamo školsku kuhinju. Grad svake godine kupi barem jednu pametnu ploču za osnovnu ili područnu školu, jer između tih škola ne radimo nikakvu razliku i smatramo da je ulaganje u obrazovanje najvažnija stavka u jednom gradu, te da bez znanja nema niti napretka grada niti demografske obnove. Grad izdvaja sredstva za učeničke i studentske pomoći, učeničke stipendije iznose 250 kuna mjesečno, a studentske 550 kuna mjesečno – istaknuo je Brlek, dodavši i kako Grad financira logopedski kabinet za svu djecu sa svojeg područja.
– To je godišnje 150 tisuća kuna, pola financiramo mi, a pola Općina Veliko Trgovišće, jer imamo zajedničkog logopeda – pojasnio je klanječki gradonačelnik.
Kad gledamo izdvajanja gradova po stanovniku, nakon Poreča i Visa, među top 10 su još Bakar, Požega, Vodnjan, Zaprešić, Umag, Pazin, Samobor i Velika Gorica.

Po županijama

Prema udjelu izdvojenih proračunskih sredstava u obrazovanje od 30,6 posto te njihovoj visini u odnosu na broj stanovnika u iznosu od 371 kunu, Varaždinska županija zauzima vodeće mjesto među županijama. Po visini udjela izdvojenih proračunskih sredstava, slijedi Koprivničko – križevačka županija s 29 posto, Bjelovarsko – bilogorska županija s 24,7 posto, Zagrebačka županija s 19,6 posto te Međimurska županija s izdvojenih 18,5 posto proračunskog novca. Prve tri županije imaju isti poredak gleda li se i odnos izdvojenog novca prema broju stanovnika, četvrto zauzima Zagrebačka, a peto mjesto Međimurska županija. Nakon njih, prema oba kriterija, slijede Osječka te Krapinsko – zagorska županija.