U Pregradi je u srijedu održana 19. sjednica Gradskog vijeća. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici su donijeli odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća Niskogradnje i VIOP-a za 2018. godinu, o uporabi dobiti za 2018. godinu, kao i o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, raspoređivanju dobiti te razrješnici upravi i nadzornim odborima gradskih trgovačkih društava.

Radne bilježnice

Donesene su i Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada, kojim se u članak 21., uz udžbenike, dodaju radne bilježnice i ostali školski pribor za učenike osnovne škole, a donesen je i rebalans proračuna za 2019. godinu, kojim je on smanjen s 41,3 milijuna na 34,7 milijuna kuna, te I. Izmjene Plana razvojnih programa. Rebalansom se planirane pomoći smanjuju iz razloga što se ove godine neće izvoditi planirani projekt rekonstrukcije Kulturnog centra, dok se porezni prihodi povećavaju radi veće realizacije u odnosu na plan.

Zapošljavanje pomagača

Na dnevnom redu našla se i Odluka o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro računu Niskogradnji, Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Pregrade te Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću “Naša radost” na Prijedlog plana upisa u odgojnu – obrazovnu 2019./2020. godinu, kao i Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje pomagača na određeno puno radno vrijeme, od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine.