Udruga mladih Feniks s partnerima, osnovnim školama Oroslavje, Donja Stubica, Marija Bistrica, Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Janka Leskovara Pregrada te Srednjom školom Bedekovčina, provodila je tijekom školske godine 2018./2019. projekt “Jednako obrazovanje za sve“ 2.0, kojim je osigurana usluga pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju navedene škole.

Predstavljene aktivnosti

Održan je treći, posljednji koordinacijski radni sastanak partnera, te su tom prilikom predstavljene dosad provedene projektne aktivnosti. Po završetku školske godine, na temelju provedenih upitnika za procjenu rada pomoćnika, napravit će se analiza te izraditi izvješće o radu, kao i preporuke za daljnji rad, kako bi se istaknuli pozitivni primjeri te ukazalo na mogućnosti za eventualnim poboljšanjima.
Predstavnici škola, stručni suradnici, pohvalili su provedbu ovog projekta, budući da je školama usluga pomoćnika u nastavi iznimno bitna kako bi se omogućilo aktivno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovne aktivnosti, s tendencijom njegovog osamostaljivanja.

Financijska sredstva

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi. Osigurano je sedam pomoćnika u nastavi, po jedan u OŠ Oroslavje, OŠ Donja Stubica, OŠ Janka Leskovara iz Pregrade, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok i SŠ Bedekovčina, dok su Osnovnoj školi Marija Bistrica odobrena dva pomoćnika u nastavi.