Poznati su rezultati audicija za upis učenika u prvi razred Osnovne glazbene škole u Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša u Loboru, za školsku godinu 2019./2020. Najveći interes mladih glazbenika bio je za klavir, za koji se prijavilo 25-ero učenika, od kojih je petero steklo pravo na upis u prvi razred. Za učenje harmonike, od 13 prijavljenih, na audiciji je prošlo troje, za trubu su prošla oba prijavljena kandidata, za klarinet dva od četiri i za tambure tri od četiri učenika. Kako je ovo prva godina rada Osnovne glazbene škole u Loboru, s ograničenim se kvotama nisu mogle zadovoljiti sve potrebe, te su svi koji nisu stekli pravo upisa sada, pozvani na ustrajni individualni rad i dolazak na audiciju sljedeće godine. Osnovna glazbena škola u Loboru na jesen će imati ukupno 15 učenika u prvom razredu, a rezultati audicije objavljeni su na internetskoj stranici loborske osnovne škole.