Općina Radoboj uvela je produženo radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela, koji će raditi dulje svakog utorka, i to od 7 do 17 sati.  Mještanima će se tako omogućiti da i u popodnevnim satima mogu predati određene zahtjeve, te da im se ispune sve potrebe vezane uz rad Općine.