U općini Đurmanec, uređuje se i proširuje korito potoka u Gornjem Maclju, u zaselku Cafuti. Izvršeni su zemljani radovi čišćenja i produbljivanja korita potoka te radovi čišćenja zaštitne rešetke na graničnoj crti, s obzirom na to da je na tom dijelu prilikom većih oborina bilo problema oko izlijevanja potoka iz korita i plavljenja pristupne ceste prema zaselku i poljoprivrednih površina koje se nalaze uz potok i cestu.
U Donjem Maclju, u zaselku Fruki, kod Područne škole Macelj, također su u tijeku radovi na čišćenju i produbljivanju korita potoka – odvojak potoka Maceljčice koji vodi prema predjelu “Kut“, koji će biti napravljeni kroz cijeli zaselak Fruki – Župančići, a kojima bi se također spriječilo plavljenje nerazvrstane ceste i nekretnina uz potok.
Radove su na zamolbu i inicijativu Općine Đurmanec odobrile Hrvatske vode i uvrstile u svoj program izvanrednog održavanja za ovu godinu, a izvodi ih “Vodoprivreda Zagorje“.