“ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ”: Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio su EU projekta o održivom gospodarenju otpadom

POČNI SORTIRATI VEĆ DANAS: Doznaj sve o zelenom spremniku za miješani komunalni otpad

Objavljeno: 13.05.2019. zagorjeinternational

Naša su mjesta lijepa koliko su čista, no, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada.

Vrijednost sortiranja

Za ljepotu okoliša u gradu Krapini te u općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj svakodnevno se brine komunalno poduzeće KRAKOM d.o.o., no sada je vrijeme da svaki pojedinac da svoj doprinos. Upravo su zato Grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli dio EU projekta “ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ: Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli”, u sklopu kojeg, kroz različite oblike aktivnosti, svaki građanin može otkriti vrijednost sortiranja.
U svojem kućanstvu imate zeleni spremnik za miješani komunalni otpad, koji se s područja Krapine, Đurmanca, Jesenja, Petrovskog i Radoboja odvozi na odlagalište u Gorjak. Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojim svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni posebni materijali te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. Prema navedenoj definiciji, u miješani komunalni otpad, odnosno, u zeleni spremnik odlažu se onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane, onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, spužve, vata, vrećice iz usisavača, otpad od metenja, opušci, higijenski ulošci, pelene za djecu i odrasle, naljepnice, tapete, britvice za brijanje, higijenski papiri, vlažne maramice, ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove).
Promijenite svoje navike već danas i počnite SORTIRATI, jer samo svjesnim promjenama možete doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

EU fondovi

Projekt je vrijedan 523.997,29 kuna, a sufinanciran je u 85-postotnom iznosu od 437.545,70 kuna sredstvima Europske unije, iz Kohezijskog fonda. Više informacija o projektu doznajte na zelena.krapina.hr, a za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Krapine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter