U Krapinskim Toplicama na konferenciji za medije, pomoćnik direktora VGO-a Gornja Sava Tomislav Suton i voditelj Vodno – gospodarske ispostave za mali sliv Krapina Sutla Ivan Šanjug predstavili su Operativni program Hrvatskih voda za sanaciju klizišta, kojim je samo za područje Krapinsko – zagorske županije u ovoj godini osigurano 11,6 milijuna kuna.
Kako je objasnio Ivan Šanjug, prema Hrvatskim vodama se sa svrhom sanacije klizišta, koja su uzrokovana štetnim djelovanjem, iz Krapinsko – zagorske županije ukupno prijavilo 20 jedinica lokalne samouprave s 34 zahtjeva te Županijska uprava za ceste KZŽ s 12 zahtjeva. Procijenjena vrijednost svih radova je oko 24 milijuna kuna, a Hrvatske vode su na Upravnom vijeću 17. travnja donijele plan, kojim je predviđeno 11,6 milijuna kuna za područje Krapinsko – zagorske županije.

Obilaze se klizišta

– Tehnička služba Vodno – gospodarske ispostave za mali sliv Krapina – Sutla obilazi sva klizišta te se veći dio već obišao. Utvrđuje se da li ta klizišta odgovaraju osnovnim uvjetima da bi se njihova sanacija mogla sufinancirati iz Plana gospodarenja vodama. A uvjeti su da je šteta morala nastati uslijed štetnog djelovanja voda te da se klizište nalazi na nerazvrstanim cestama, ukoliko se radi o jedinicama lokalne samouprave, odnosno na županijskim cestama, ako se radi o zahtjevima ŽUC-a. Za neka klizišta već su se počeli pripremati ugovori, a klizišta koja još nisu, obići će se tijekom ovog tjedna. Očekujemo da će se kroz desetak dana početi s prvim potpisivanjima ugovora, kako bi se mogla provesti javna nabava i da se što prije krene u realizaciju sanacije klizišta – kazao je Ivan Šanjug.
Problematiku je na primjeru Krapinskih Toplica objasnio i predsjednik topličkog HDZ-a, načelnik Ernest Svažić.
Kazao je kako su se 2014. i 2015. godine mnoge jedinice lokalne samouprave našle u problemu s klizištima.

50 milijuna godišnje

– Apeli koje smo s područja lokalne samouprave slali za sanaciju tih klizišta nisu urodili plodom te podrška u tom trenutku nije bila na onoj razini koju smo očekivali. Sretni smo što je Vlada RH iznašla modus preko Hrvatskih voda za sanaciju šteta od klizišta. Radi se o gabaritima koje općine i gradovi iz svojih sredstava ne mogu sanirati. Nalazimo se ispred jednog takvog klizišta, čiju sanaciju mi sami ne možemo financirati. Za to će klizište 450 tisuća kuna iznositi podrška od strane Hrvatskih voda, a projekt će biti realizirati Županijska uprava za ceste KZŽ. Općina Krapinske Toplice je kandidirala još jedno klizište, kod obitelji Polanšćak. Radi se o klizištu koje također ne možemo sanirati iz svojih sredstava i bit će uz podršku Hrvatskih voda sufinancirano s preko 150 tisuća kuna. Primjera radi, 2015. godine imali smo 150 lokacija s odronima i klizištima na području općine Krapinske Toplice, a najveći dio sanirali smo sami, međutim za ovako velike zahvate nismo imali sredstava. Nadam se da će kroz ovu i iduću godinu sve lokacije biti sanirane – zaključio je Svažić te dodao da je Vlada RH za razne projekte na području Krapinsko – zagorske županije uložila preko dvije milijarde kuna, što vlastitih sredstava, što preko fondova Europske unije.
Tomislav Suton dodao je kako je proračunu Hrvatskih voda rezervirano 150 milijuna kuna u obračunskom razdoblju od tri godine, svake godine po 50 milijuna kuna.
– Stoga pozivam općine i gradove koji imaju svoje potrebe, da pripreme dokumentaciju jer program ide 2019., 2020. i 2021. godine – zaključio je Suton.