VRIJEME JE ZA PROMJENU NAVIKA: Općina Hum na Sutli dio je EU projekta “Čuvajmo naš okoliš”

VAŠA JE OPĆINA LIJEPA KOLIKO JE ČISTA: Počnite sortirati već danas jer samo pravilno razvrstavanje otpada čuva ljepotu Zagorja

Objavljeno: 15.04.2019. zagorjeinternational

Jeste li svjesni da je sprječavanje nastanka otpada te pravilno razvrstavanje otpada najbolje za okoliš, očuvanje prirode i ljepote Hrvatskog zagorja? Znate li da otpad nastao u kućanstvima čini velik dio u ukupno proizvedenom otpadu, a obuhvaća različite vrste otpada: miješani komunalni otpad, električni i elektronički otpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike…? Nažalost, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada.

Doprinos pojedinaca

Dragi mještani općine Hum na Sutli, vaša je općina lijepa koliko je čista. Za njezinu ljepotu svakodnevno se brine komunalno poduzeće HUMKOM d.o.o., no sada je vrijeme da svaki pojedinac da svoj doprinos. Upravo je zato Općina Hum na Sutli dio EU projekta “ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ: Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli”, u sklopu kojeg će, kroz različite oblike aktivnosti, svaki građanin moći otkriti vrijednost sortiranja. U svojem kućanstvu, naime, imate zeleni spremnik za miješani komunalni otpad, koji se odvozi na vlastito odlagalište neopasnog otpada općine Hum na Sutli, no zajednički je cilj smanjenje količina miješanog komunalnog otpada te povećanje količina skupljenog korisnog otpada koji se može reciklirati i ponovno upotrebljavati. Kako to postići? Pravilnim odvajanjem otpada u domaćinstvu i odlaganjem u za to predviđene spremnike na kućnom pragu, zelenim otocima ili reciklažnom dvorištu. Uz zelene, tu su i plavi spremnici za korisni otpad, odnosno, papir, karton i plastiku, koji se odvozi u postrojenje za sortiranje, kako bi se na taj način dodatno odstranile nečistoće te se popravile nenamjerne greške u sortiranju koje su napravili korisnici. Plastični materijali razdvoje se dodatno po vrstama, a papir se odvaja od kartona.

Reciklažno dvorište

Krupni ili glomazni otpad je pak predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Žitelji Huma na Sutli svoj glomazni otpad mogu odvesti u reciklažno dvorište.
Promijenite svoje navike već danas i počnite SORTIRATI, jer samo svjesnim promjenama možete doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Više informacija o projektu doznajte na zeleni.humnasutli.hr, a za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Krapine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter