Načelnik Bednje Damir Poljak s predstavnicima Instituta za obrazovanje za poduzetništvo – E4E iz Zagreba prošle je godine ugovorio izradu neovisne ekspertne analize i procjene poduzetničkog potencijala na podlozi poduzetničkih kompetencija kao temelja razvitka poduzetništva i gospodarstva na području općine Bednja.
Općinu Bednja obilježavaju rastuće starenje i smanjivanje broja stanovnika, kao i uska i plitka sektorska gospodarska usmjerenost – uz poljoprivredu, gospodarske su aktivnosti uglavnom usmjerene prema području trgovine, uslugama za potrebe lokalnog stanovništva, građevinarstvu, ugostiteljstvu, proizvodnji i prema prijevozničkim uslugama. Stanovništvo se pak u prosjeku godišnje smanjuje za 74,5 stanovnika, a sve više maha uzima i odseljavanje stanovništva. Uz nepovoljna demografska kretanja, tu je i neadekvatnost ili nepostojanje odgovarajuće infrastrukture, tendencijski sve niža razina kompetencija preostale radne snage, kao i nedostatna poticajna poslovna klima (u segmentima koji su pod utjecajem lokalne zajednice, na općinskoj ali i županijskoj razini).

Ruralni poduzetnici

Istraživanje je pokazalo da potencijal dinamiziranja poduzetničkog razvoja pokazuju sljedeće skupine stanovništva: ruralni poduzetnici, prije svega OPG-ovi, koji nemaju izražen potencijal novog i dinamičnog zapošljavanja, ali im se uloga i značaj mogu bitno povećati, osobito ako kooperativnim naporima budu razvijali nove inovativne proizvode i usluge na razdjelnici poljoprivrede i turizma, te ako budu provodili specijalizaciju usluga unutar zajednički razvijenih složenijih inovativnih ‘paketa’ proizvoda/usluga; postojeći poduzetnici, koji su uglavnom etablirani na području Republike Slovenije i koji pokazuju interes djelomično ili potpuno dislocirati svoje sadašnje poslove na područje općine Bednja, ali u tom složenom i zahtjevnom procesu očekuju razumijevanje i odgovorno partnerstvo javnog sektora, razvoj precizno identificirane industrijske infrastrukture, kao i potporu u razvoju svojih inovacijskih strategija i operativnih rješenja; STEM području usmjerena populacija studenata i učenika, koja s jedne strane, može novim i suvremenim znanjima i kompetencijama oplemeniti poslovanje postojećih poduzeća (osobito iz prethodne skupine poduzetnika) odnosno doprinijeti stvaranju one kritične mase utjecaja koji vode stvaranju (osobito tehnološki usmjerenih) start-upova. Nužno je pritom istaknuti jaku usmjerenost studenata i učenika s područja općine prema STEM području. 46 posto studenata i 62,5 posto učenika 3. i 4. razreda srednjoškolskih programa izabire STEM područje (47,2 posto svih učenika odabire elektrostrojarske programe) i zato je za bednjanski kraj izuzetno važno da politikom razvoja poduzetništva potiče ostanak mlađeg dijela populacije, koja je k tome solidno obrazovana i motivirana razvijati potpuno nove djelatnosti, koje mijenjaju gospodarski i poduzetnički profil Bednje.

Poduzetnički inkubator

Iz analize proizlazi da je za Općinsko vijeće i općinsku upravu važan razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, te pokretanje poduzetničkog inkubatora putem kojeg bi se olakšavala realizacija inovativnih poduzetničkih projekata, a koji bi u početnom/prijelaznom razdoblju mogao funkcionirati kao inkubator “na kotačima” i s težištem na distribuiranim aktivnostima, koje ne zahtijevaju fizički prostor i odgovarajuću opremu. No, s obzirom na to da administrativni i provedbeni kapacitet Općine Bednja ovog trenutka ne odgovara potrebama projekta, preporučuje se da se potraže rješenja koja taj kapacitet povećavaju do točke kojom se omogućava nesmetani razvoj projekta. Uskoro bi se moglo pristupiti osnivanju Poduzetničkog savjeta Općine Bednja, kao tijela koje bi Općinskom vijeću i upravi Općine pomagalo u prepoznavanju potreba, planiranju, vođenju i nadzoru rezultata procesa razvoja poduzetništva.
– Vjerujemo da bismo time poslali jasnu poruku da Općinu Bednju vidimo kao poduzetnicima prijateljsku zajednicu, svjesni da je riječ o sporim i vrlo složenim, ali i procesima koji nemaju alternativu – stoji u zaključku analize.