Održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Gornje Stubice, na kojoj je jednoglasno donesena Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti općine Gornja Stubica, čije je osnivanje propisano Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Vlastiti pogon djelovat će kao organizacijska jedinica unutar Jedinstvenog upravnog odjela i obavljat će poslove održavana javnih zelenih površina, osim u dijelu koji će se obavljati na temelju pisanog ugovora, sukladno odredbama članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Gornja Stubica, te poslove održavanja groblja i mrtvačnica, održavanja čistoće javnih površina, uslugu ukopa pokojnika, poslove održavanja lokalnog vodovoda “Dobri Zdenci”, osim u dijelu koji će se obavljati na temelju pisanog ugovora sukladno odredbama članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Gornja Stubica. Jednoglasno je donesena i Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici na području općine Gornja Stubica. Paušalni porez određen je po razredima turističkog mjesta/naselja na području općine Gornja Stubica i iznosi za C razred (naselje Gornja Stubica) 210 kuna po krevetu/smještajnoj jedinici i za D razred (sva ostala naselja na području općine) 150 kuna po krevetu/smještajnoj jedinici. Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Gornja Stubica, kojom je više odvojaka i nerazvrstanih cesta formirano u jednu nerazvrstanu cestu.