Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek raspisala je u srijedu Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u ovoj godini. Ukupna planirana vrijednost natječaja je 390.000 kuna, od čega je 250.000 kuna predviđeno za sport i rekreaciju, a 140.000 kuna za razvoj civilnog društva.
Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacija završava 22. veljače, a projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Zlatara.
Obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, ispunjavaju se isključivo računalom i podnose se u papirnatom obliku u jednom izvorniku. Prijava mora sadržavati sve obvezne obrasce i priloge vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge. Razmatrat će se samo projektni prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Natječaja. Iz Grada napominju da udruge koje nisu predale izvješća za financiranje u 2018. godini neće moći ostvariti financiranje po ovom natječaju. Projektna dokumentacija može se preuzeti OVDJE.