Grad Donja Stubica objavio je Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj grada za 2019. godinu. Temeljem poziva, prijavljuju se programi i aktivnosti za sport, kulturu i umjetnost, poljoprivredu, brigu i izobrazbu djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, prevenciju i borbu protiv svih oblika ovisnosti, socijalne usluge i humanitarna djelatnost, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i kajkavske baštine, te međunarodnu suradnju. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 524.240 kuna, a rok za podnošenje prijava je 8. veljače. Više informacija nalazi se na internetskoj stranici grada Donja Stubica.