Krajem studenoga u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirano je 2499 osoba. U usporedbi s listopadom, broj nezaposlenih smanjio se za 2,3 posto ili 58 osoba, a u odnosu na studeni 2017. godine, broj nezaposlenih manji je za 25,8 posto ili 869 osoba. U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 53,1 posto, a muškarci 46,9 posto. S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 19,8 posto nezaposlenih, od 25 do 34 godine 19,1 posto, od 35 do 44 godine 12,9 posto, od 45 do 54 godine 19,4 posto te iznad 55 godina 28,8 posto. Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja, najbrojnije su na evidenciji Zavoda (32 posto), a zatim slijede osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (24,6 posto), dok je najmanje nezaposlenih sa završenom gimnazijom (2,1 posto).

Najviše nezaposlenih

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je na području ispostave Zabok (650 ili 26 posto od ukupnog broja u PU Krapina), ispostavi Donja Stubica (578 ili 23,1 posto) te u ispostavi Krapina (540 ili 21,6 posto). Najmanje je nezaposlenih u ispostavi Pregrada (185 ili 7,4 posto), ispostavi Klanjec (187 ili 7,5 posto) te ispostavi Zlatar (359 ili 14,4 posto). U usporedbi s istim mjesecom 2017. godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, i to najviše u ispostavama Pregrada (za 35,3 posto) i Klanjec (za 35,1 posto), a najmanje u ispostavi Zlatar (za 10,5 posto).
Ukupno su u studenome iz evidencije nezaposlenih izašle 454 osobe, što je 12 posto manje nego u studenome 2017. godine. Od toga su zaposlene 303 osobe, i to: 253 osobe (83,5 posto) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 50 osoba (16,5 posto) na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi – 62 osobe, a zatim u prerađivačkoj industriji – 51 osoba. Promatrano prema ispostavama, u zapošljavanju su predvodile ispostave Zabok, Donja Stubica i Zlatar. Istodobno je u studenome 151 osoba izašla iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu.

396 novoprijavljenih

U studenome je u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno ukupno 396 nezaposlenih osoba, što je 26 posto manje nego u studenom 2017. godine i to 263 osobe izravno iz radnog odnosa (66,4 posto), 23 osobe iz drugih poslovnih aktivnosti (5,8 posto), 33 osobe iz redovitoga školovanja (8,3 posto) te 77 osoba iz neaktivnosti (19,5 posto). S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz prerađivačke industrije – 58 osoba te pružanja smještaja i pripreme i usluživanje hrane – 52 osobe.
Poslodavci su prijavili 394 potrebe za radnicima što je za 32,1 posto manje nego u prethodnom mjesecu te za 4,2 posto više u odnosu na isti mjesec 2017. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u prerađivačkoj industriji – 91 radnik te u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi – 89 radnika. Najtraženija zanimanja bila su radnik/radnica na proizvodnoj liniji (20), doktor/doktorica medicine (18), prodavač/prodavačica (15), konobar/konobarica (12) te čistač/čistačica.