Gradu Krapini dodijeljeno je 514.759 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt “Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli”. Osigurano je sufinanciranje navedenog projekta u visini od 437.545 kuna, što čini 84,99 posto ukupno prihvatljivih troškova. Ostatak od 15,01 posto bit će osiguran u gradskom proračunu. Projekt će se provoditi dvadeset mjeseci na području grada Krapine te na području općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. Cilj je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta. U okviru projekta, izradit će se letci i vodiči o sprečavanju nastanka otpada, nadogradit će se postojeće internetske stranice nositelja i sunositelja projekta, s info kutkom o učinkovitom gospodarenju otpadom, emitirat će se radijske reklame o gospodarenju otpadom, nabavit će se edukativne slikovnice za djecu i osmisliti predstava za predškolsku i školsku djecu od 3 do 11 godina te će se provesti medijska, edukativna kampanja na internetskim portalima. (ib)