Načelnik općine Đurmanec Damir Belošević potpisao je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavit će se ukupno 1084 spremnika za papir/karton, staklo, plastiku, tekstil i 710 kompostera u cilju da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagališta. Procijenjen ukupan iznos nabave iznosi 438.746 kuna. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirat će kroz Operativni program “Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.“ u visini od 85 posto, dok će 15 posto sredstava osigurati Općina Đurmanec u svojem proračunu. (ib)