Općini Krapinske Toplice odobreno je 483.907,26 kuna za financiranje projekta “Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama”, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 kuna, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto.

Informativne aktivnosti

Cilj projekta je informirati stanovnike Krapinskih Toplica i grada Pregrade o načinima postupanja otpadom, koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno – informativnih aktivnosti, kao što su brošure, letci i plakati o odgovornom postupanju s otpadom, sprečavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj upotrebi i kompostiranju, specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i radijske reklame, nadogradnja postojećih internetskih stranica sadržajima vezanima uz održivo gospodarenje otpadom, letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom, edukativne slikovnice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone, plaćeni oglasi u elektroničkim medijima i izobrazno – informativne radionice i materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom.

12 mjeseci

Stečeno znanje građani će moći primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom, u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina. Provedba projekta krenula je 18. lipnja 2018., a razdoblje provedbe je 12 mjeseci.