Krapinsko – zagorski župan Željko Kolar u Hrašćini je s izvođačem radova potpisao 11,5 milijuna kuna vrijedan ugovor o gradnji nove sportske dvorane uz Područnu školu.
– Ovo je samo još jedan dokaz da Krapinsko – zagorska županija vodi brigu o svim područjima županije, da za nas ne postoje podjele, nego gledamo potrebe, objektivne mogućnosti, i prema tome se ponašamo. Rekli smo da imamo jedan dug prema svim stanovnicima općine Hrašćina da izgradimo tu sportsku dvoranu. S obzirom na to da nema EU natječaja preko kojeg bi mogli povući sredstva za izgradnju sportske dvorane, odlučili smo da ćemo krenuti u investiciju, odnosno, da ćemo sami osigurati novac iz decentraliziranih sredstava. Napravili smo jedan odličan projekt, dvorana će zadovoljiti prije svega sve potrebe škole, a i Općina će dobiti jedan sjajan prostor za svoje aktivnosti i aktivnosti udruga – rekao je tom prilikom župan Kolar.
Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki dodala je kako je Područna škola Hrašćina jedna je od rijetkih područnih škola u kojima je opravdana izgradnja sportske dvorane, upravo zato što u toj školi ima oko 67-68 učenika, a održava se nastava od prvog do osmog razreda.

“Novi dom”

Ravnateljica Osnovne škole “Vladimir Nazor” iz Budinščine, kojoj pripada PŠ Hrašćina, istaknula je kako vjeruje da će nova dvorana biti jako korištena, ne samo od strane učenika, nego i od strane svih stanovnika općine Hrašćina.

Zadovoljstvo projektom izrazio je i načelnik Hrašćine Branko Tukač.

– Napokon smo dočekali i ostvarenje ovog dugogodišnjeg sna. Zahvaljujem županijskim vijećnicima i Krapinsko – zagorskoj županiji koji su nam omogućili da se izgradi ova dvorana, koja će biti novi dom za žitelje naše općine – rekao je Tukač.

Školska sportska dvorana izgradit će se kao jednodijelna dvorana, odnosno, samostojeći objekt, sjeverozapadno od postojeće Područne škole. Njezina ukupna tlocrtna bruto površina u svim etažama bit će 1107,78 četvornih metara, neto površine 966,07 četvornih metara. Dvorana će biti razvedenog tlocrtnog oblika te će biti paralelna sa školskom zgradom, a razvit će se unutar pravokutnika ukupne tlocrtne površine 40.63×39.25 metara. Sastojat će se uglavnom samo od suterena, ali će iznad spremišta sprava između dviju dvorana imati i etažu prizemlja, unutar kojeg će se nalaziti kotlovnica s pristupom s ravnog krova.
Sjeverozapadni dio tlocrta zauzimat će velika dvorana, te uz nju manja dvorana i spremište sprava. U jugoistočnom nižem dijelu sklopa, koji je okrenut prema školi, nalazit će se ulazni hal s vjetrobranom i portirnicom, ambulantom i kabinetom nastavnika, nečisti i čisti hodnik, te svlačionice sa sanitarijama u međuprostoru između dvaju hodnika.

Poništen natječaj

Kako je rekla Vlatka Mlakar, pročelnica Krapinsko – zagorske županije za javnu nabavu, visina investicije bez PDV-a iznosi 9.272.281,21 kuna, odnosno, s PDV-om, 11.590.351,51 kuna. Izgradnja dvorane financira se iz županijskog proračuna, odnosno, iz decentraliziranih sredstava za obrazovanje, a rok za završetak radova je 31. prosinca 2019. godine. Ove godine, sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja radova, utrošit će se 5.135.000 kuna, odnosno, 44 posto ukupne vrijednosti investicije, 2019. godine 4,8 milijuna, odnosno, 42 posto investicije, i 2020. godine 14 posto investicije, odnosno, 1,5 milijuna kuna.

Prvi natječaj je raspisan u srpnju 2017. godine, međutim, on je poništen zbog neprihvatljivih ponuda, odnosno dviju ponuda čija je cijena prelazila planirana sredstva naručitelja. Nakon revidiranja troškovnika, u veljači 2018. godine, raspisan je novi natječaj. Zaprimljeno je pet ponuda, a kao ekonomski najprihvatljivija odabrana je ponuda poduzeća Zagorjegradnja d.o.o., iz Kraljevca na Sutli. (ab, jj)