Proteklog tjedna sanirane su asfaltirane općinske nerazvrstane ceste na području općine Gornja Stubica. Novim asfaltom sanirani su oštećeni dijelovi cesta te je izvršeno krpanje udarnih rupa. Sanacija je izvršena na sljedećim dionicama: na nerazvrstanoj cesti od Osnovne škole Matije Gupca prema Pasanskoj Gorici, zatim prema zaseoku Svibnji u Pasanskoj Gorici, na nerazvrstanoj cesti u naselju Brezje i na nerazvrstanoj cesti od naselja Modrovec prema Vinterovcu.