Grad Pregrada poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu o gospodarenju otpadom, koja će se održati u srijedu s početkom u 17 sati u prostorijama pregradske gradske vijećnice. Tema tribine bit će Zakon o održivom gospodarenju otpadom, s njime povezana Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, nacrt odluke Grada Pregrade o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pregrade, te izgradnja reciklažnog dvorišta na području grada.