Kinesko – jugoistočno europska poslovna asocijacija (CSEBA), u suradnji s Ministarstvom turizma RH, Hrvatskom turističkom zajednicom, Općinom Krapinske Toplice i međunarodnom udrugom “Putevima Marca Pola” organizira 5. i 6. veljače u Hotelu Villa Magdalena u Krapinskim Toplicama radionicu “1st Silk Road Tourism Workshop”.

Nedovoljna kvaliteta

Na radionici će sudjelovati predstavnici kineskih turističkih agencija iz različitih dijelova Kine. Riječ je o agencijama iz Pekinga, Šangaja i provincije Zhejiang, kao najznačajnijih izvorišnih turistička tržišta u NR Kini.
CSEBA je u sklopu pojačanih promotivnih aktivnosti na kineskom turističkom tržištu u posljednjih godinu dana detektirala kineski interes za većim povezivanjem s hrvatskim turističkim agencijama. Kineske agencije su svjesne visokih turističkih mogućnosti Hrvatske, ali uglavnom su nezadovoljne kvalitetom ponuđenih programa putovanja.

Značajan porast

Broj kineskih turista koji dolaze u Republiku Hrvatsku u značajnom je porastu (približava se brojci od 200.000, uz 40-postotni rast), ali prema procjeni, najveći dio kineskih turista dolazi bez ikakve značajnije uloge lokalnih turističkih agencija iz Hrvatske, već onih kineskih ili agencija iz zemalja u okruženju.
Osim hrvatskih turističkih agencija, na radionici će sudjelovati i predstavnici turističkih agencija iz zemalja u okruženju, s obzirom na to da kineski turisti rijetko dolaze u samo jednu državu tijekom jednog putovanja.
Stoga je upravo ova radionica sjajna prilika za predstavljanje kineskim agencijama što bi u konačnici trebalo rezultirati kreiranjem kvalitetnijih turističkih proizvoda za kineske turiste.