Ovogodišnji proračun Grada Krapine planiran je u iznosu od 45,8 milijuna kuna, od čega se iznos od 39,7 milijuna kuna odnosi na gradske prihode, a preostali iznos na vlastite namjenske prihode proračunskih korisnika, koji se unatrag dvije godine također prikazuju kroz proračun.
– Najznačajniji prihodi su prihodi po osnovi poreza na dohodak, iako smo tu u nešto nepovoljnijem položaju zato što je novim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave referentna vrijednost za određivanje prihoda za gradove 2583 kune po stanovniku, dok je fiskalni kapacitet grada Krapine 2684,49 kuna, što je dosta iznad, tako da ne ostvarujemo pravo na potpore i pomoći do dijela koji nedostaje. Moram naglasiti da u izračun fiskalnog kapaciteta ulazi prosjek prihoda po osnovi poreza na dohodak ostvaren u zadnjih pet godina, uvećan za maksimalni prirez koji se mogao uvesti. Grad Krapina nema uveden prirez, a može ga uvesti po stopi od 12 posto, no mi smo odlučili da ga nećemo uvoditi, iako ćemo zbog toga izgubiti jedan dio prihoda. Smatram da je ipak u ovom trenutku bolje ne dodatno opterećivati naše sugrađane – pojasnio nam je krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.

Najviše za vrtić

Što se tiče rashoda za proračunske korisnike, najveći dio planira se izdvojiti za gradski dječji vrtić, 2.475.000 kuna, uz dodatak za programe predškole od 293 tisuće kuna. Tu je i sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima, kojima osnivač nije Grad Krapina, za što se planira izdvojiti 700 tisuća kuna. Za stipendiranje je predviđeno 390 tisuća kuna, a tu su i sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, centar izvrsnosti, udruge u kulturi, socijalnu skrb, zdravstvo i sport.
Od investicija, planirano je 4.161.000 kuna, kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, za izgradnju produžetka Ulice Frana Galovića, za što je dobiveno rješenje da je Grad prošao na natječaju za Mjeru 7.2.2. Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tako da će uskoro krenuti postupak javne nabave za izgradnju te ceste, koja će značajno doprinijeti prometnom rasterećenju kroz središte grada, ističe Gregurović.
Planirano je i 400 tisuća kuna za izgradnju igrališta Tkalci i Žutnica, zatim 1.600.000 kuna za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, milijun kuna za komunalne vodne građevine, što se odnosi na rekonstrukciju vodovodne mreže i kanalizacije u dijelovima gdje je ona loša. Planirano je i 900 tisuća kuna za brzi internet, a ove godine trebala bi krenuti i rekonstrukcija kompletne podzemne infrastrukture u Ulici Antuna Mihanovića, u Južnoj zoni, na potezu od benzinske postaje do Zagrebačke ceste. Tu je i projekt koji je bio planiran već prošle godine, a radi se o rekonstrukciji podzemne mreže u Ulici ilirskog pokreta.

Projekt “Crna kraljica”

Od Ministarstva kulture odobreno je 300 tisuća kuna za dodatne radove na Festivalskoj dvorani i za digitalizaciju kina, jer je u planu za ovu godinu uvođenje 3D filmova u Kino Krapina. Čekaju se i rezultati natječaja za izradu projektne dokumentacije za uređenje Kneippove zgrade, odnosno, zgrade starog muzeja na Hušnjakovom, a tu je i projekt “Crna kraljica”, koji je već odobren.
– Moram naglasiti da smo išli dosta oprezno i realno s proračunom, pa unatoč natječajima na koje se javljamo, nismo ugrađivali sve te prijavnice u proračun, tako dugo dok ne dobijemo rezultate, stoga je gotovo sigurno da će se gradski proračun još povećavati – zaključuje gradonačelnik Gregurović.
Pitali smo ga i u kojoj je fazi projekt izgradnje spojne ceste sa Svetim Križem Začretjem.
– Pri kraju je tenderska dokumentacija za drugu fazu od Začretja do Lepajca, a prema najavama iz Hrvatskih cesta, u veljači bi trebao biti raspisan natječaj za njezinu izgradnju – otkrio nam je gradonačelnik.