U prostorijama Općine Kumrovec održana je radionica o povlačenju sredstava iz EU fondova. Stručni savjetnik za EU fondove Marko Martinolić sudionike je upoznao s raspisanim i planiranim natječajima za financiranje projekata udruga i OPG-ova iz područja poljoprivrede, turizma, kulture i sl. Sudionicima je objašnjeno kako osigurati preduvjete za uspješnu prijavu; kako napisati kvalitetan projektni prijedlog, koji su korisnici i prihvatljiva područja financiranja te uvjeti koje prijavitelji moraju zadovoljiti pri prijavi, kao i planirani termini otvaranja natječaja u 2018. godini. Sudjelovalo je više od 40 predstavnika udruga, OPG-ova i pojedinaca sa šireg područja općine Kumrovec, zainteresiranih za povlačenje sredstava iz EU fondova.