Studirajte doma besplatno!

VHZK: Upisi svih studija izvode se isključivo preko sustava državne mature

Objavljeno: 02.07.2024. zagorjeinternational

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina obavlja djelatnost visokog obrazovanja organiziranjem i izvođenjem stručnih studija Informatike, Prometne logistike i Operativnog menadžmenta te osnivanjem različitih programa stručnog usavršavanja u skladu s konceptom cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Upisi na prvu godinu svih redovnih i izvanrednih studija izvode se isključivo preko sustava državne mature, odnosno preko web stranice postani-student.hr.

Stručni studiji

Temeljni razlog za pokretanje trogodišnjeg stručnog studija smjera Operativni menadžment na Veleučilištu Hrvatsko zagorje je školovanje stručnjaka s ciljem njihova brzog uključivanja u operativne poslove u gospodarstvu i to na poslovima vođenja malih i srednjih tvrtki kao i rukovođenja pojedinim radnim jedinicama u okviru takvih tvrtki, na poslovima menadžmenta u državnoj upravi, institucijama i ustanovama, turizmu i hotelijerstvu, te vođenje predstavništava, filijala i odjela ili sektora u maloprodaji, veleprodaji i vanjskoj trgovini.

Osnovna svrha studija Informatika jest izobrazba inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata. Znanja kojima studenti ovladavaju obuhvaćaju znanja o elektronici i sklopovlju, održavanje sustava i mreža, projektiranje manjih sustava, znanja o programskoj opremi, programskim paketima te izradi vlastitih programa uključivo primjene u informatizaciji ureda, uprave i gospodarstva.

Znanja i vještine stečene završetkom studija Prometna logistika obuhvaćaju osnovna znanja iz matematike, statistike, ekonomije, informacijske tehnologije u poslovanju, tehnologije prometa pojedinih prometnih grana, rad s novim tehnologijama, osnove poduzetništva i menadžmenta, špedicije, rizika, osiguranja, investiranja i financiranja, ovladavanje vještinom organizacije, upravljanja i održavanja logističkih sustava, upravljanje skladišnim kapacitetima, suprastrukturom u distribucijskoj logistici, te vještinom poslovnog komuniciranja. Upisne kvote na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sva tri studija su po 60 studenata, što znači da je za sve te redovne studente studiranje besplatno, dok školarina za izvanredne studente iznosi 1194 eura.

Svi programi su potpuno usklađeni sa svim načelima Bolonjske deklaracije. Svi studenti koji završe će tijekom studija skupiti 180 ECTS bodova, što je neophodno da mogu nastaviti obrazovanje prema stjecanju zvanja specijalista struke. Nastava se održava u malim grupama, svi nositelji kolegija su magistri ili doktori znanosti s izborima u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja (predavač, viši predavač, prof. visoke škole, docent ili profesor).

Osnovni motiv osnivanja Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina je stvaranje visokoobrazovane populacije potrebne za gospodarski i društveni razvoj Krapinsko – zagorske županije. Ugovorom o zakupu poslovnih prostorija koji smo sklopili sa Srednjom školom Krapina osiguran je prostor i oprema za vrlo kvalitetan rad. Osigurano je 1660 m2 korisnog prostora koji se sastoji od dvorane amfiteatarskog tipa s 165 i 80 mjesta koje su razdvojene takozvanim ‘harmonika’ vratima, ali se mogu i spojiti tako da odjednom dvorana može primiti 240 ljudi. Tu je i 12 modernih učionica s po 30-36 mjesta, zatim specijalizirane učionice za elektrotehniku i mjerenja te digitalnu elektroniku, kao i pet učionica s računalima.

– Imamo dobar prostor ovdje u Srednjoj školi, ali osigurali smo i svoj prostor u bivšoj zgradi Croatia osiguranja u Krapini i time omogućavamo da se stručno-znanstveni rad može odvijati svakodnevno od jutra do mraka. Intencija nam je uvijek bila da kvalitetnim prijenosom kompetencija stvaramo stručnjake sposobne za uspješno rješavanje poslovnih izazova budućnosti bez obzira na okolnosti, mlade stručnjake koji će biti sposobni uključiti se u europsko tržište rada. Na raspolaganju je i knjižnica, a kompletan prostor odgovara svim potrebama predloženih studijskih programa – kaže dekan VHZK Nenad Sikirica.

Gospodarski sustav traži stalno usavršavanje, racionalizaciju, kreativnost i inovacije u cilju povećanja učinkovitosti. Tvrtke imaju potrebu za zaposlenjem studenata, koji već kod stupanja u radni odnos prepoznaju problematiku, te odmah implementiraju stečena znanje u radne procese, čime doprinose razvitku gospodarskih subjekata. Vizija je razviti Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina u modernu europsku i međunarodnu akademsku instituciju prepoznatu na međunarodnoj razini po kreativnosti, adaptivnosti te znanstveno-istraživačkoj, stručnoj i nastavnoj izvrsnosti. Veleučilište je kao svoj strateški cilj postavilo znanstvenoistraživački i stručni rad, čiji rezultati predstavljaju temelj nastavnih aktivnosti, ali čine podlogu za razvoj suradnje s dionicima u industriji, lokalnoj zajednici i nacionalnom prostoru.

Rezultati te stečena znanja i iskustva u znanstveno-istraživačkim i stručnim aktivnostima i projektima prenose se u nastavu, ali i stručni savjetodavni rad i suradnju s partnerima Veleučilišta. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina je uspostavilo istraživačke laboratorije koji stvaraju istraživačke rezultate, ali i znanja i vještine koje prenose studentima, radom na internim i vanjskim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima s našim partnerima. Također, Veleučilište tradicionalno organizira dva skupa. Susret koji je održan u svibnju na Veleučilištu u Krapini i Baška SIF Forum koji je održan u lipnju ove godine, međunarodni skup koji okuplja ugledne sudionike iz cijelog svijeta, znanstvenike i istraživače, praktičare, programere, operatere sustava i pružatelje usluga, kreatore politika, zakonodavce, korisnike usluga i sustava te široku javnost zainteresiranu za korištenje prostornih podataka za kreiranje znanja, razvoj tehnologija, te poslovni razvoj.

Veleučilište je aktivni član međunarodnih organizacija i inicijativa te sudionik projekata s međunarodnim akademskim ustanovama, između ostalog:

  • Tehnički odbor za inteligentne transportne sustave, European Telecommunications Standardisation Institute (ETSI), Sophia Antipolis, Francuska
  • United Nations (UN) International Committee on GNSS (ICG), Beč, Austrija
  • Europska agencija za satelitsku navigaciju (GSA), Prag, Češka
  • Sveučilište u Lagosu, Nigerija
  • China Research Institute of Radiowave Propagation (CRIRP), Qingdao, Kina
  • The Royal Institute of Navigation, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina je vanjski suradnik Međunarodnog odbora za satelitsku navigaciju Organizacije ujedinjenih naroda, vodećeg svjetskog koordinacijskog tijela za razvoj i primjene satelitskih navigacijskih sustava, te suosnivač i aktivni član industrijske inicijative GSA Raw GNSS Measurement Task Force Europske agencije za satelitsku navigaciju (Prag, Češka), koja potiče inovacije te izvodi primjenu znanja i prijenos tehnologije vezane za satelitsku navigaciju gospodarskim subjektima u javnom sektoru.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba