Ususret Danu grada Novog Marofa, gradonačelnik Jenkač otkriva:

“Proširujemo vrtić za još 72 mjesta, na naše područje stiže 100-tinjak novih stanova, a rješavamo i trenutno najveći problem – gradimo novo groblje” 

Objavljeno: 12.06.2024. Vanja Hozmec

Iako je svečana sjednica Gradskog vijeća održana prošlog petka, Grad Novi Marof sutra, 13. lipnja, na Antunovo, slavi svoj dan. Uoči velikog i važnog dana za sve građane, porazgovarali smo s prvim čovjekom grada, gradonačelnikom Sinišom Jenkačem koji je za nas napravio presjek protekle godine i pobrojao brojne projekte koji su realizirani. 

Kao najvažniji realizirani projekt, ne samo u prethodnoj godini, već unazad nekoliko godina, gradonačelnik je istaknuo istočnu obilaznicu. 

Obilaznica 

– Nakon 30 godina snova i ideja, pet godina intenzivnih priprema, projektiranja, otkupa zemljišta, ishođenja dozvola te dvije godine radova, puštena je u promet istočna obilaznica Novog Marofa. Investicija je to Hrvatskih cesta veća od 18 milijuna eura. Duljina obilaznice je 4,5 kilometra, a proteže se od državne ceste D 22/D 24, odnosno između rotora na južnom ulazu u Novi Marof i ulaska na autocestu, do Presečna. Ovaj projekt ne samo da olakšava promet u gradu već pridonosi i sigurnosti na cestama. Nakon puštanja u promet istočne obilaznice, zabranjen je promet za teretna motorna vozila kroz Novi Marof, a dostava za industriju (Knauf Insulation i Lipa) mora prilaziti svojim lokacijama kroz sjeverni ulaz. Ljudi su se vrlo brzo naviknuli na novu cestu i stvarno je promet kroz Novi Marof osjetno smanjen – ističe Jenkač. 

Drugi projekt koji je polako ide prema kraju provedbe jest projekt uređenja zgrade stare škole u Zagorskoj ulici u Multifunkcionalni centar za mlade. 

– Ovaj je projekt dobio potporu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 997.491,54 eura. Krajem 2023. godine potpisani su ugovori o javnoj nabavi vezani uz rekonstrukciju i opremanje, ukupno vrijedni oko 1.425.000 eura. Zgrada će biti podijeljena na tri dijela i to tako da će središnji dio zgrade većinom koristiti udruge. Danas-sutra postoji mogućnost da se tavan pretvori u hostel, a podrum u vinski podrum. U tijeku su radovi na rekonstrukciji zgrade, nakon čega slijedi i opremanje. Stara škola Novi Marof bi nakon uređenja trebala postati Multifunkcionalni centar za mlade, odnosno postati novo mjesto okupljanja građana koji će u ovom prostoru moći provoditi svoje aktivnosti i družiti se – dodaje gradonačelnik.

Osim stare škole u Novom Marofu i zgrada Stare škole u Presečnom proživljava temeljitu adaptaciju kako bi se prilagodila suvremenim potrebama. Ta zgrada donedavno nije bila gradska. Grad je dobio prostor od Županije, a jedan dio zgrade je koristila Udruga ‘Sunce’. 

– Nakon stjecanja vlasništva, Grad je pokrenuo revitalizaciju zgrade koja će biti na korist svih mještana i udruga te će služiti za organizaciju raznih manifestacija u Presečnu. Za ovu investiciju Grad je ostvario sufinanciranje u iznosu od 65.000 eura od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a ukupna vrijednost investicije je 260.000 eura – dodao je gradonačelnik Jenkač, a potom nastavio o budućim važnim projektima:

Pred nama je dugoočekivana i prijeko potrebna energetska obnova upravne zgrade. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prošle je godine pronašlo razumijevanja za javne zgrade s određenim udjelom privatnog vlasništva i takve zgrade utvrdilo kao prihvatljive prijavitelje na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu. Pregledom zgrade, istražnim radovima i preliminarnim proračunom postojećeg stanja, utvrđeno je da zgrada ne posjeduje dovoljnu potresnu otpornost, odnosno da armiranobetonski okviri koji se pružaju u uzdužnom smjeru nemaju dostatnu otpornost pa je predložena izvedba novih armiranobetonskih zidova u vanjskim uzdužnim osima koji bi preuzeli veći dio potresnog djelovanja – govori gradonačelnik.

– Osim spomenutog, projekt obuhvaća zamjenu vanjske stolarije i bravarije boljim izolacijskim svojstvima, ventilirani fasadni sustav, ugradnju dodatne toplinske izolacije na stropu suterena prema grijanom prizemlju, zamjenu postojećeg plinskog kotla, te izvedbu novog centralnog visokoučinkovitog sustava grijanja korisnog prostora plinskim kotlom s ugradnjom nove cijevne mreže, razvod grijanja, te sanaciju dimnjaka, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja zrak-voda, ugradnju novog vanjskog električnog dizala u sektoru glavnog ulaza u zgradu, izvedbu fotonaponske elektrane, ugradnju nove radijatorske mreže sa ugradnjom termostatskih ventila i hidrauličko balansiranje sustava centralnog grijanja, zamjenu rasvjete učinkovitijom – LED rasvjetom te izvedbu vanjske rampe i panoramskog dizala radi osiguranja pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti – pobrojao je Jenkač. 

Jedan od 30

Grad Novi Marof je u iznimno kratkom roku pokrenuo izradu projektne dokumentacije i ishodio sve potrebne dozvole kako bi mogao aplicirati na natječaj i ostvariti sufinanciranje investicije, a dokaz spretnosti u uspješnosti gradske uprave je i činjenica da je samo 30 projekata u cijeloj državi ostvarilo sufinanciranje. Među tih 30 je upravo i Grad Novi Marof. 

– Energetskom obnovom upravne zgrade smanjit će se troškovi i povećati ušteda energije, što je u današnje vrijeme kada se suočavamo sa sveopćim poskupljenjima itekako bitno. Sredstva za sufinanciranje u iznosu od 1,05 milijuna eura ostvarena su iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Rok za završetak investicije je druga polovica 2025. godine, a tijekom izvođenja radova na energetskoj obnovi upravne zgrade, službe će se privremeno preseliti na drugu adresu o čemu će se građani pravovremeno obavijestiti – dodaje gradonačelnik još par korisnih informacija.

Paralelno ili odmah po završetku energetske obnove upravne zgrade uredit će se i trg ispred nje. 

– Trg je na neki način srce grada. Kada se uredi, zasigurno će postati mjesto na kojem će se građani rado okupljati i na kojem će uživati. Uz uređenje Trga Hrvatske državnosti planira se i zatvaranje dijela Zagorske ulice (od Ulice Kralja Tomislava do Varaždinske ulice) koju ćemo pretvoriti u jednosmjernu ulicu s pripadajućim parkirnim mjestima – otkriva Jenkač.  

Što se tiče budućih projekata koji su vezani uz gospodarstvo, turizam i demografiju, gradonačelnik naglašava da je istočna obilaznica stvorila preduvjete za formiranje novih gospodarskih zona. 

– Sada je na nama za riješimo pristupne prometnice. Početkom ove godine je Grad s Hrvatskim cestama potpisao ugovor za sufinanciranje uređenja Oštričke ulice prema istočnoj obilaznici kojim su se Hrvatske ceste obvezale sufinancirati 75 posto vrijednosti radova. Do kraja godine planira se pokrenuti postupak javne nabave kako bi ta ulica što prije bila uređena i povezana s istočnom obilaznicom. Također, riješeni su imovinsko pravni odnosi za županijsku cestu koja će spajati županijsku cestu u Oštricama i istočnu obilaznicu – govori nam gradonačelnik. 

Također, već se duži niz godina govori o rekonstrukciji državne ceste D24 u dionici Pece – Mađarevo i Mađarevo – Novi Marof. Razlog tome je i dugotrajni, kompleksni proces projektiranja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, no početkom 2023. godine Područni ured za katastar Varaždin izdao je potvrdu na geodetski elaborat te se pristupilo daljnjoj fazi realizacije. 

– To je projekt kojeg vode i financiraju Hrvatske ceste. Prema trenutnim informacijama, u tijeku su postupci izvlaštenja i izdavanja građevinske dozvole. Tijekom 2024. bit će raspisan natječaj za radove. Osim toga u postupku projektiranja je i obnova dionice državne ceste D24 Možđenca – Ljubešćica. Ovaj projekt je nešto manje zahtjevan, ali će početak radova uvjetovati završetak radova na izgradnji kanalizacije i pročistača u Ljubešćici čija se realizacija očekuje do sredine 2025. godine – kaže Jenkač, pa nastavlja o projektima vezanim uz demografiju: 

– Ponosno mogu reći da smo opet u postupku nadogradnje dječjeg vrtića. Trenutno na području Novog Marofa predškolsku infrastrukturu čine jedan gradski te tri privatna koji su prekapacitirani. Realizacijom planiranog projekta dogradnje Dječjeg vrtića Novi Marof povećat će se postojeći kapacitet Dječjeg vrtića Novi Marof za dodatna 72 upisna mjesta te će se time stvoriti preduvjeti za osiguravanje jednakih mogućnosti razvoja sve djece, povećanje kvalitete života naših malih sugrađana u njihovom odrastanju, a posredno pozitivno će se odraziti i na kvalitetu života obitelji djeteta. Projektnim zadatkom planirana je dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića na istočnoj strani građevne čestice gdje prostor dvorišta omogućuje najveću površinu za širenje, a od prostorija koje će se dograditi predviđaju se četiri nove jedinice (tri vrtićke i jedna jaslička) sa svim potrebnim sadržajima prema državnom pedagoškom standardu (dnevni boravak, garderoba, sanitarni čvor, natkrivena i nenatkrivena terasa za sve, te trijaža za jaslice – otkriva gradonačelnik. 

S obzirom na porast broja djece na listi čekanja, dogradnja dječjeg vrtića je od vitalne važnosti za Grad, ističe.

– Grad je prijavom na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvario sufinanciranje projekta u vrijednosti od 649.810,87 eura, pred završetkom je izrada projektne dokumentacije, a po dobivanju iste, žurno će se nastaviti s ishođenjem potrebnih dozvola i pokretanjem postupka javne nabave za izgradnju, uređenje i opremanje – dodaje. 

Trenutno najveći problem 

Trenutno najveći problem na području grada, kada se realiziraju sve već spomenute investicije koje su pokrenute, ostaju groblja. 

– Na postojećim gradskim grobljima nedostaje mjesta za ukop, a mogućnosti za proširenje groblja nema previše. Neupitna je posvećenost Grada prema očuvanju i unapređenju infrastrukture groblja na području Novog Marofa kako bi svi građani imali dostojanstveno mjesto za oproštaj od svojih najmilijih. Briga o grobljima nije samo infrastrukturno pitanje, već i moralna obveza prema našim sugrađanima. Na groblju u Remetincu izgrađena je nadstrešnica uz grobnu kuću, a osim izgradnje nadstrešnice radovi su obuhvaćali zamjenu postojeće stolarije novom PVC stolarijom (prozori i vrata), obnovu boje na fasadi i betonskim stupovima te zamjenu krovišta. U tijeku je izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju jugoistočne ograde i uređenje staza na groblju Remetinec. Projektom je predviđena izgradnja potpornog zida. Iza potpornog zida prema postojećem parkiralištu uz nerazvrstanu cestu će se za pješački pristup groblju izgraditi stepenice. Nakon izgradnje potpornog zida, pješačke staze i stepenica stvorit će se osnovni preduvjeti za formiranje platoa za nova grobna mjesta – nabraja gradonačelnik i nastavlja:

– Na groblju u Mađarevu je postojeća dotrajala metalna i dio žive ograde uklonjena te je izvedena nova panelna ograda, uz sjeverozapadni i jugozapadni rub groblja. Slijedi dogradnja mrtvačnice na mjesnom groblju Oštrice za koju je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Gradu Novi Marof odobrila sufinanciranje u iznosu od 21.000 eura. Preostali dio pokrit će se iz gradskog Proračuna, a radovi će završiti do kraja godine. U Planu je do kraja godine pokrenuti i postupke nabave za izgradnju nadstrešnice na grobljima u Mađarevu i Presečnom, a s obzirom na prostorni nedostatak postojećih groblja u Mađarevu, Remetincu, Oštricama i Presečnom, Grad Novi Marof poduzeo je konkretne korake u pripremi novog groblja u Novom Marofu. Nakon uspješne prve faze izgradnje groblja vezane uz otkup zemljišta i izradu glavnog projekta, ishođena je građevinska dozvola te se priprema raspisivanje natječaja – otkriva Jenkač.

Riječ je o groblju koje će biti izgrađeno prema najmodernijim standardima, a ukupna procijenjena vrijednost cijelog projekta iznosit će između 7 i 10 milijuna eura.

– Projektom je predviđeno gotovo 3000 grobnih mjesta i prazan prostor za mogućnost daljnjeg širenja kapaciteta. Kako bi groblje bilo odmaknuto od privatnih kuća, projektom je predviđena izgradnja prilazne ceste, a u sklopu samog groblja nalazit će se i mala kapela u kojoj će se moći održavati mise. Groblje će prema najvišim standardima imati sve potrebne prostorije uključujući i prostor za posljednji ispraćaj, prostoriju za grobare, skladišne prostorije, sanitarne čvorove te kosturnicu, središnji križ i uređene šetnice. Uz to, novo će groblje imati odvojene betonske grobnice, zemljane grobove i prostor za urne, a predviđen je i prostor koji će se u budućnosti moći koristiti kao krematorij. Budući da dosada nije ukazana mogućnost sufinanciranja ovakvih projekata Grad promišlja o kreditnom zaduženju radi realizacije ove investicije – govori nam gradonačelnik. 

Na pitanje na što je od dosad navedenog u proteklom razdoblju posebno ponosan da se realiziralo ili pokrenulo, gradonačelnik nam odgovara: 

Ponekad je teško ljudima objasniti koliko su zahtjevni procesi realizacije projekata. Nešto što se na prvu čini sasvim jednostavno, zahtijeva višegodišnje pripreme u vidu projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko pravnih odnosa, pronalaska modela sufinanciranja, nabave, a samo izvođenje radova je šlag na torti. Jedan od takvih projekata je i Program razvoja širokopojasnog interneta. Taj je projekt napravljen za područje bivše Općine Novi Marof pa uz Novi Marof obuhvaća i Varaždinske Toplice, Ljubešćicu, Visoko, Breznički Hum i Breznicu. Ovim projektom je zaokruženo područje koje je bilo prihvatljivo i koje nije imalo razvijen brzi internet. U sljedeće dvije godine obavljat će se radovi, a nakon provedbe projekta, svaka će kuća na tom području imati brzi svjetlovodni internet. Na projektnom području Novi Marof sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iznosi gotovo 6,5 milijuna eura – istaknuo je, pa dodao:

– Sav trud kroz ovih devet godina koliko vodim Grad, rezultirao je značajnim gospodarskim investicijama. Posebno sam ponosan na investiciju koju planira ‘Knauf Insulation’. Najavljena investicija ide u smjeru zaštite okoliša, a predstavlja jedno od najvećih poduzetničkih ulaganja u povijesti Grada. Zbog nje su se mijenjali i prostorni plan Varaždinske županije i urbanistički i prostorni plan Grada Novog Marofa kako bi se predvidio prostor za novu 110 kilovoltnu trafostanicu i 2,3 kilometra dalekovoda. U dogledno vrijeme očekujemo i izgradnju kompostane površine 9200 metara kvadratnih te reciklažno dvorište građevinskog otpada od 20.000 metara kvadratnih – dodaje Jenkač.

Nova vizura grada

Još jedna od privatnih investicija koja je uvelike promijenila izgled Grada je Trgovački centar ‘Retail park Marof’ koji sadrži 11 trgovina atraktivnih brandova, a zapošljava preko 100 ljudi. 

– Osim promjene izgleda Grada i zaposlenja ljudi, ova investicija, izgradnja trgovine ‘Spar’ i buduća izgradnja trgovine ‘Plodine’, pozitivna su za sve građane zbog dostupnosti tražene robe, a isto tako privlače u Grad i brojne druge posjetitelje od Varaždinskih Toplica, Svetog Ivana Zeline, Konjščine pa sve do Gornjeg Kneginca i Gornje Rijeke. Brojne investicije i razvojna socijalna politika privlače stanovništvo u Novi Marof. Tako dolazi i do povećane potražnje za stambenim prostorom, što je rezultiralo valom stanogradnje na području grada. Nekoliko značajnih investitora trenutno radi na izgradnji stambenih zgrada s gotovo 100 stanova koji će biti dovršeni i dostupni za prodaju tijekom 2024. i 2025. godine – otkriva Jenkač. 


Za kraj je povodom sutrašnjeg dana, Dana grada Novog Marofa, svojim sugrađanima gradonačelnik Jenkač uputio i čestitku. 

Na kraju, želim svima čestitati Dan grada i blagdan svetog Antuna Padovanskog. Sveti Antun je rekao: “Kruh ljubavi treba umijesiti i u pećnici strpljenja ispeći”. Neka nas njegove riječi potaknu na ljubav, strpljenje i zajedništvo kako bismo naš grad činili još boljim mjestom za život. U ime Grada Novog Marofa i svoje osobno, od srca čestitam Dan Grada i blagdan svetog Antuna Padovanskog. Neka moćni zagovor našega zaštitnika uvijek bdije nad nama – poručio je gradonačelnik Jenkač. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba