ČAKOVEC: Održana 24. sjednica Gradskog vijeća

“Ovo povećanje rashodovne strane usmjereno je u najvećoj mjeri prema investicijama”

Objavljeno: 12.06.2024. zagorjeinternational

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 24. sjednica Gradskog vijeća s ukupno sedam točaka dnevnog reda. Sjednici je na samom početku prisustvovalo 18 vijećnika.

Kako je na konferenciji za novinare održanoj prije same sjednice kazala gradonačelnica Ljerka Cividini, prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna Grada donosi povećanje rashodovne strane na 74.304.024 eura, odnosno 11.493.506 eura više nego što je planirano osnovnim proračunom za 2024. godinu. Povećanja se planiraju i na prihodovnoj strani i to povećanjem prihoda proračuna za 8.345.223 eura i povećanjem primitaka od zaduživanja u iznosu od 1.200.000 eura. U okviru prihoda, porezni su u iznosu od 2.620.199 eura, a prihodi iz EU fondova, državnog i županijskog proračuna u iznosu od 5.450.696 eura. Tome treba pribrojiti i pozitivni preneseni rezultat, koji je nakon pokrivanja manjka iz prethodnih razdoblja rezultirao viškom od 1.753.368 eura.

Povećana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture

– Ovo povećanje usmjereno je u najvećoj mjeri prema investicijama, od kojih izdvajam rekonstrukciju ulice Gornji Vidovec u Ivanovcu, rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje u ulici Stjepana Radića i rekonstrukciju Uske ulice. Aktivnosti Park Martane i rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Ivanovcu nove su aktivnosti za koje se planira 520.000 eura. Kod izgradnje objekata, planirano je povećanje sredstava za 3,7 milijuna eura, od čega je najveći iznos planiran za rekonstrukciju i dogradnju II. osnovne škole, koji je spreman za prijavu preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Povećana su i sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, dodatnih 254.000 eura utrošit će se za ulaganja u nerazvrstane ceste, održavanje javnih i zelenih površina, nabava urbane opreme, trošak i održavanje javne rasvjete, otplata mjesečnih rata za modernizaciju javne rasvjete – objasnila je čakovečka gradonačelnica.

Plan izdataka za otplatu glavnica i kamata za dugoročne kredite Grada ostaje isti i odvija se redovno, u skladu s otplatnim planovima.

– Napominjem da smo prije dva mjeseca završili s otplatom još jednog kredita koji je realiziran za investicije (školska dvorana Ivanovec), tako da su trenutno u otplati dva dugoročna kredita i to kredit za ceste koji je utrošen tijekom 2017. godine (čija će otplata također završiti do kraja ove godine) i kredit za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i drugo, realiziran tijekom 2021. i 2022. godine, s rokom otplate 31. prosinca 2036. godine. Otplata novog kredita koji se realizira tijekom prošle i do kraja ove godine za investicije komunalne infrastrukture počet će u siječnju 2025. godine – kazala je gradonačelnica.

Povećanje rashoda za zaposlene dijelom se pokriva iz proračuna Grada (vrtići, Centar za kulturu i Knjižnica) ili iz Državnog proračuna (osnovne škole). Povećanja su rezultat završetka kolektivnog pregovaranja, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini.

– Pozitivni rezultat poslovanja Grada, kao i uspješne prijave na europske i državne fondove, omogućuju nam da krenemo u provedbu investicija koje nismo planirali osnovnim proračunom. Također, za neke smo osigurali vanjske izvore financiranja, odnosno sufinanciranja te smo ih ovim rebalansom uvrstili na rashodovnoj, ali i prihodovnoj strani. – istaknula je Cividini.

Grad Čakovec nastavlja s davanjem poticaja za kupnju nekretnina u ruralnih područjima Grada (mjesnim odborima), nastoji mladim obiteljima pomoći u stvaranju svog doma. Na natječaj će se moći javiti svi korisnici koji su kupili nekretninu (staru kuću) na području mjesnih odbora u razdoblju od 5. listopada 2023. pa do dana prestanka javnog natječaja u ovoj godini. Mogu dobiti potporu u iznosu od najviše 6000 eura. Kupljena nekretnina u trenutku prijave na javni natječaj mora biti u vlasništvu prijavitelja, a kriteriji su prebivalište na području Grada Čakovca, broj djece i imovinski status. U proračunu je za ovu namjenu osigurano 46.000 eura.

Za sufinanciranje solarnih panela u domaćinstvima predviđeno je 33.000 eura, čime se želi građane potaknuti na korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada. Bespovratna sredstva dodjeljivala bi se korisnicima, fizičkim osobama s prebivalištem na područja grada a koji su na svojoj obiteljskoj kući izgradili sunčanu elektranu za proizvodnju električne energije u kućanstvu, za vlastitu potrošnju tijekom ove godine odnosno koji su u postupku izgradnje iste. Prema javnom pozivu predviđeno je sufinanciranje u iznosu do 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 2000 eura po kućanstvu.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba