Svatko od nas jednom je bio dijete

MEĐUNARODNI DAN DJETETA: Danas osvješćujemo njihovu ulogu za budućnost društva

Objavljeno: 01.06.2024. zagorjeinternational

U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva. 

Na ovaj dan neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječjih prava, prava o kojima se počelo govoriti još 1925. u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta, a koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta 1989. godine. Tijekom godina, provedba Konvencije o pravima djeteta doprinijela je unaprjeđenju života djece cijeloga svijeta. 

Tako je na globalnoj razini došlo do smanjenja smrtnosti djece u dobi ispod pet godina za više od 50 posto, broj pothranjene djece se prepolovio te su se sanitarni uvjeti poboljšali u odnosu na vrijeme donošenje Konvencije. Ipak, i dalje velik broj djece nema mogućnosti potpunog uživanja u djetinjstvu i ostvarenja svih prava. Velik broj djece živi u uvjetima siromaštva, bez dostupne mogućnosti polaženja škole, posebno u slabije razvijenim zemljama.  

Iz javnozdravstvene perspektive neophodno je raditi na promicanju i zaštiti zdravlja djece od najranije dobi.  

Brojne prijetnje cjeloživotnom zdravlju djece, poput prekomjerne tjelesne mase i debljine danas su među globalno vodećih prioritetima javnog zdravstva. Tako na primjer, prema rezultatima istraživanja Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2015./2016., 20,9 posto djece u dobi osam godina ima prekomjernu tjelesnu masu, dok njih 14 posto ima debljinu. Ovaj podatak, da svako treće dijete u Hrvatskoj ima problem prekomjerne tjelesne mase ili debljine, važno je shvatiti ozbiljno budući da su upravo prekomjerne tjelesna masa i debljina čimbenici rizika za razvoj danas vodećih kroničnih nezaraznih bolesti od čega u Hrvatskoj godišnje umire oko 90 posto ljudi.  

Međunarodni dan djeteta vrijeme je kad se podsjećamo da je omogućivanje ostvarivanja prava zagarantiranih Konvencijom o pravima djeteta svakom djetetu neophodno kako bismo osigurali napredak cijelog društva. 

Na svakome od nas je, da iz vlastite individualne kao i društvene uloge, zajedničkim radom i multisektorskom suradnjom osvijestimo na koji način izazovi današnjice i globalne promjene poput razvoja digitalnih tehnologija, okolišnih promjena, zaraznih bolesti, konflikata i migracija utječu na djecu te pokušamo njihove nepovoljne utjecaje smanjiti na najmanju moguću mjeru i usmjeriti se promicanju zdravog razvoja svakog djeteta kako bi osigurali njihovu dobrobit u bližoj i daljoj budućnosti.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba