Danas imendan imaju Katarina, Kata, Katja, Kaja, Kristina, Kristijan, Božica, Božidar i Pavao

Otkrijte značenje ovih imena

Objavljeno: 13.02.2024. zagorjeinternational

Katarina je žensko ime koje je skraćenica grčkog oblika Aikatheríne, starogrčki (eolski) ái znači uvijek, a kathará – čist, dakle, uvijek čista. Iz ovog imena izvedena su imena Tina, Rina, Tia, Kaja, Katja i Kaća, Kata, Kate, Ekatarina, Katrin, Kat, Kaya, Kajs, Katina.  

Kristina je ženski oblik imena Kristijan odnosno Kristian, latinski Christianus. Latinsko je ime vezano uz grčku riječ hristiános, što znači kršćanin. A sve dolazi od imena Krist koji je u prvome značenju naslov, a tek poslije postaje ime. Grčka riječ hristiános znači pomazan, onda pomazanik. U hebrejskom je to mešiha, otuda – Mesija.  

Božidar je muško ime domaćeg porijekla. Nastalo je od pridjeva božji i riječi dar, i označavalo je djecu koja su dar od Boga  

Pavao je muško ime latinskog porijekla. Značenje imena dolazi od latinskog Paulus što znači mali. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba